Нормативные документы моз украины


Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1849 «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року» 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 лютого 2006 року N 67 «Про затвердження форм первинної облікової документації в закладах, що надають медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям, та інструкцій щодо їх заповнення»  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2006 року N 179 «Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених»  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року N 545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті» 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року N 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень»


Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2003 року N 620 «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10 травня 2007 року N 234 «Про організацію профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах» 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24  травня 2013 року N 423 «Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення» 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25 липня 2006 року N 518 «Про затвердження клініко-організаційного керівництва» 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04 квітня 2005 року N 152 «Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною»  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20 березня 2008 року N 149 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років» 


Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 квітня 2006 року N 255 «Про затвердження клінічного протоколу надання неонатологічної допомоги дітям «жовтяниця новонароджених»

Спільний наказ від 23.11.2007 № 740/1030/4154/321/614а «Про заходи щодо організації профіла-ктики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей» 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11 травня 2010 року N 388 «Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції» 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 червня 2007 року N 329 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги з профілактики тромботичних ускладнень в хірургії, ортопедії і травматології, акушерстві та гінекології» 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2006 року N 584 «Про затвердження Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30 березня 2001 року N 127 «Про додаткові заходи щодо контролю за якістю надання медичної допомоги дітям та попередження їх смертності» 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 жовтня 2009 року N 769 «Про затвердження клінічного протоколу надання медичної допомоги дітям із підозрою на вроджений сифіліс»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2006 року N 899 «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Тазове передлежання плода»  


Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2006 року N 900 «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Дистрес плода при вагітності та під час пологів»  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2006 року N 901 «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Переношена вагітність»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2006 року N 905 «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської та гінекологічної допомоги «Планування сім’ї»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2006 року N 906 «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Перинатальні інфекції» 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 2007 року N 393 «Про удосконалення ендоскопічної допомоги населенню України» 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року N 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 липня 2011 року N 417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» 


Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03 листопада 2008 року N 624 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15 грудня 2003 року № 582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги», наказу МОЗ від 31.12.2004 року № 676 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги»  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 грудня 2010 року N 1177 «Про затвердження клінічного протоколу «Комплексна допомога під час небажаної вагітності»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 січня 2011 року N 42 «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги » Ведення вагітності та пологів у жінок з хворобами серця»   

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2010 року N 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України»  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2005 року N 782 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 грудня 2004 року N 676 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги»

Наказ МОЗ від 24 березня 2014 року N 205 «Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2005 року N 782 та від 31 грудня 2004 року N 676″ Клінічний протокол «Акушерські кровотечі»


Наказ МОЗ України № 384 від 24.05.2012 Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії (Адаптована клінічна настанова Розділ 10. Артеріальна гіпертензія у вагітних)

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2005 року N 24 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Медицина невідкладних станів»  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2008 року N 502 «Про затвердження клінічного протоколу з антибактеріальної профілактики в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05 липня 1999 року N 164 «Про затвердження інструкцій, регламентуючих діяльність закладів служби крові України» 

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 23 мая 1985 года N 700 «О мерах по дальнейшему предупреждению осложнений при переливании крови, ее компонентов, препаратов и кровезаменителей»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2011 року N 976 «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Вагінальні пологи після кесаревого розтину»  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2011 року N 977 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15.12.2003 року № 582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» (клінічний протокол «Кесарів розтин») 


Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 грудня 2003 року N 641/84 «Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25 травня 2000 року N 120 «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД»

 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року N 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 грудня 2000 року N 344 «Про затвердження методичних рекомендацій з удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД»

Розпорядження Кабінету міністрів України від 29 березня 2002 р. N 161-р «Про затвердження Концепції безпечного материнства»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 серпня 2005 року N 415 «Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08 червня 2007 року N 312 «Про затвердження клінічного Протоколу з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим»


Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 серпня 2010 року N 728 «Про диспансеризацію населення»

Національні підходи до впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги в Україні

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 листопада 2007 року N 716 «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2006 року N 182 «Про розгляд випадків материнської смерті в системі МОЗ України»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2008 року N 56 «Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для дорослого населення»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 травня 2009 року N 364 «Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування дітей в санаторно-курортних закладах України»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08 травня 2009 року N 312 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим на дерматовенерологічні захворювання»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 листопада 2004 року N 579 «Про затвердження Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти»


Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09 вересня 2013 року N 787 «Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2012 року N 764 «Ведення вагітності та пологів у вагітних із пренатально встановленими вродженими вадами серця плода»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05 листопада 2013 року N 955 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків»

Наказ МОЗ України № 554 від 17.09.2007 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «онкологія»

Наказ МОЗ України № 645 від 30.07.2010 Про внесення змін до наказу МОЗ України від 17.09.2007 № 554 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «онкологія» (рак молочної залози)

Наказ МОЗ України № 1021 від 29.12.2014 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 1 типу у молодих людей та дорослих» (УКПМД Розділ 4.11. Ведення вагітних, хворих на цукровий діабет 1 типу: прегестаційний і гестаційний цукровий діабет; АКН Розділ 10. Клінічна настанова «Діабет і вагітність». Експертний комітет діабетичної асоціації Канади: настанова клінічної практики (2013))


 Наказ МОЗ України № 502 від 29.08.2008 Про затвердження клінічного протоколу з антибактеріальної профілактики в хірургії, травматології, акушерстві та гінекології

Наказ МОЗ України № 866 від 08.10.2013 Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при неходжкінських лімфомах та лімфомі Ходжкіна (Адаптована клінічна настанова Розділ 11.17.2. Принципи лікування лімфоми Ходжкіна під час вагітності)

Наказ МОЗ України № 868 від 08.10.2013 (зі змінами – наказ МОЗ України № 270 від 16.04.2014) Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі (АКН Розділи 7.4 Астма під час вагітності, 7.5 Лікування загострень бронхіальної астми під час вагітності, 7.6 Медикаментозна терапія під час вагітності, 7.7 Лікування під час пологів, 7.8 Медикаментозна терапія матерів, які годують груддю)

Наказ МОЗ України № 225 від 28.03.2014 Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з початкової, реанімаційної і післяреанімаційної допомоги новонародженим в Україні

Наказ МОЗ України № 59 від 21.01.2014 Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань планування сім’ї

Наказ МОЗ України № 236 від 02.04.2014 Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при дисплазії та раку шийки матки


Наказ МОЗ України № 276 від 17.04.2014 Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при епілепсіях (АКН Розділ 1.15. Жінки та дівчата, які страждають на епілепсію)

Наказ МОЗ України № 310 від 8 травня 2014 року «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» («Визнати такими, що втратили чинність: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 грудня 2003 року N 582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги»; наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2003 року N 620 «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні»)

Наказ МОЗ №205 від 08.04.2015 « Про затвердження Порядку надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю»

 Наказ МОЗ України від 05.11.2013 № 955 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків»

Порядок транспортування вагітних, роділь та породіль в Україні

Наказ МОЗ 08.10.2007 N 626 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з імунними захворюваннями (АФС)»

 

 

Источник: ak-gin.org

Цим наказом було затверджено форму первинної облікової документаціїї та як її вірно заповнювати лікарями усіх закладів охорони здоров’я. З додатками!

НАКАЗ
29.05.2013 N 435

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму первинної облікової документації № 003-4/о «Листок лікарських призначень» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.2. Форму первинної облікової документації № 003-5/о «Протокол переливання крові та її компонентів» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.3. Форму первинної облікової документації № 006/о «Журнал обліку збору ретроплацентарної крові» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.4. Форму первинної облікової документації № 014/о «Направлення на патологогістологічне дослідження» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.5. Форму первинної облікової документації № 025-3/о «Медична карта студента» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.6. Форму первинної облікової документації № 025-4/о «Талон на прийом до лікаря» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.7. Форму первинної облікової документації № 025-6/о «Талон амбулаторного пацієнта» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.8. Форму первинної облікової документації № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.9. Форму первинної облікової документації № 030-1/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки і поведінки та розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.10. Форму первинної облікової документації № 030-4/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз та особою із груп ризику» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.11. Форму первинної облікової документації № 031/о «Книга запису викликів лікарів додому» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.12. Форму первинної облікової документації № 032/о «Журнал запису пологової допомоги вдома» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.13. Форму первинної облікової документації № 039-7/о «Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.14. Форму первинної облікової документації № 039-9/о «Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.15. Форму первинної облікової документації № 042/о «Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.16. Форму первинної облікової документації № 043-1/о «Медична карта ортодонтичного пацієнта № ___ » та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.17. Форму первинної облікової документації № 047/о «Журнал реєстрації функціональних досліджень» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.18. Форму первинної облікової документації № 049-1/о «Журнал реєстрації радіоізотопних досліджень» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.19. Форму первинної облікової документації № 051/о «Карта хворого, який підлягає лікуванню променевою терапією» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.20. Форму первинної облікової документації № 055/о «Карта обстеження дитини віком 0–17 років включно з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.21. Форму первинної облікової документації № 066-1/о «Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.22. Форму первинної облікової документації № 076/о «Санаторно-курортна карта для дітей віком 0–17 років включно « та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.23. Форму первинної облікової документації № 077/о «Путівка № __ у дитячий санаторно-курортний заклад» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.24. Форму первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.25. Форму первинної облікової документації №100/о «Акт судово-психіатричного експерта № ____ » та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.26. Форму первинної облікової документації № 104/о «Акт комісії лікарів-психіатрів на особу, яка перебуває на примусових заходах медичного характеру № ____ » та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.27. Форму первинної облікової документації № 105/о «Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз» та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.28. Форму інформованої добровільної згоди пацієнта на обробку персональних даних.

2. Установити, що персональні дані, які містяться у формах первинної облікової документації, затверджених цим наказом, обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3. Унести зміни до таких наказів Міністерства охорони здоров’я України:

3.1. Абзаци дев’ятий, десятий, тринадцятий, двадцять перший, тридцять сьомий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року № 184 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів» виключити.

3.2. Абзаци восьмий, дев’ятий, десятий, дванадцятий, сімнадцятий, дев’ятнадцятий, двадцятий, тридцять п’ятий, п’ятдесят третій, п’ятдесят четвертий, п’ятдесят шостий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» виключити.

3.3. Абзаци дванадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий, двадцять другий, тридцять восьмий, сорок другий, сорок третій пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)» виключити.

4. Увести в дію форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, починаючи з 01 січня 2014 року, впровадити їх застосування у закладах охорони здоров’я незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

5. Державному закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» (М. Голубчиков) забезпечити територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики зразками облікових форм та інструкціями щодо їх заповнення, зазначеними у пункті 1 цього наказу.

6. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначених облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Источник: medprosvita.com.ua


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.