Серце скорочується повільніше під дією


Серце скорочується повільніше під дією Зміст:

 • Анатомія серця
 • Зовнішня будова серця
 • Будова тканин серця
 • Анатомія передсердь і шлуночків
 • Розмір серця
 • Функції серцево-судинної системи і серця
 • Цікаві факти

Серце має складну будову і виконує не менш складну і важливу роботу. Ритмічно скорочуючись, воно забезпечує кровотік по судинах.

Знаходиться серце за грудиною, в середньому відділі грудної порожнини і майже повністю оточений легкими. Воно може трохи зміщуватися в бік, оскільки вільно висить на кровоносних судинах. Розташоване серце несиметрично. Його довга вісь нахилена і утворює з віссю тіла кут, що дорівнює 40°. Вона спрямована зверху праворуч вперед вниз наліво і серце повернене так, що його правий відділ відхилений більше вперед, а ліва – назад. Дві третини серця знаходиться зліва від серединної лінії і одна третина (порожнисті вени і праве передсердя) – праворуч. Основу його повернуто до хребта, а верхівка звернена до лівих ребер, якщо бути точніше, до п’ятого межреберью.

Анатомія серця


Серцевий м’яз – це орган, який представляє собою порожнина неправильної форми у вигляді трохи сплощеного конуса. Воно приймає кров із системи вен та виштовхує її в артерії. Складається серце з чотирьох камер-двох передсердь (правого і лівого) і двох шлуночків (правого і лівого), які розділені перегородками. Стінки шлуночків більш товсті стінки передсердь відносно тонкі.

У ліве передсердя входять легеневі вени, у праве – порожнисті. З лівого шлуночка виходить висхідна аорта, з правого – легенева артерія.

Лівий шлуночок разом з лівим передсердям складають лівий відділ, в якому знаходиться артеріальна кров, тому його називають артеріальним серцем. Правий шлуночок з правим передсердям – це правий відділ (венозне серце). Права і ліва частини розділені суцільною перегородкою.

Передсердя з’єднані з шлуночками отвори з клапанами. У лівій частині клапан двостулковий, і називається він мітральним, у правій – тристулковий, або трикуспідального. Клапани завжди відкриваються у бік шлуночків, тому кров може текти тільки в одному напрямку і не може повернутися назад у передсердя. Це забезпечується за рахунок сухожильних ниток, прикріплених одним кінцем до сосочкові м’язи, які знаходяться на стінках шлуночків, іншим кінцем – до стулок клапанів. Сосочкові м’язи скорочуються разом зі стінками шлуночків, оскільки являють собою вирости на їх стінках, і від цього сухожильні нитки натягаються і перешкоджають зворотного кровотоку. Завдяки сухожильних ниток, клапани не відкриваються в бік передсердь при скороченні шлуночків.


Серце скорочується повільніше під дією

У місцях, де легенева артерія виходить з правого шлуночка, а аорта з лівого, розташовані тристулкові півмісяцеві клапани, схожі на кишеньки. Клапани пропускають кров з шлуночків в легеневу артерію і аорту, потім наповнюються кров’ю і змикаються, таким чином не даючи крові повернутися назад.

Скорочення стінок камер серця називається систолой, їх розслаблення – диастолой.

Зовнішня будова серця

Анатомічна будова і функції серця досить складні. Воно складається з камер, кожна з яких має свої особливості. Зовнішня будова серця наступне:

 • apex (верхівка);
 • basis (підстава);
 • передня поверхня, або грудинно-реберна;
 • нижня поверхня, або діафрагмальна;
 • правий край;
 • лівий край.

Верхівка – це звужена заокруглена частина серця, повністю утворена лівим шлуночком. Вона звернена вперед вниз і вліво, що упирається в п’яте міжреберна простір ліворуч від середньої лінії на 9 см.

Підстава серця – це верхня розширена частина серця. Воно звернене вгору, вправо, назад і має вигляд чотирикутника. Його утворюють передсердя і аорта з легеневим стовбуром, що знаходяться спереду. У верхньому правому куті чотирикутника вхід верхньої порожнистої вени, у нижньому куті – нижньої порожнистої, правіше входять дві праві легеневі вени, на лівій стороні підстави – дві ліві легеневі.


Між шлуночками і передсердями проходить вінцева борозна. Вище неї знаходяться передсердя, нижче – шлуночки. Попереду в області вінцевої борозни з шлуночків виходить аорта і легеневий стовбур. Також в ній розташований вінцевий синус, куди з вен серця надходить венозна кров.

Серце скорочується повільніше під дією

Грудинно-реберна поверхня серця більш опукла. Вона знаходиться за грудиною і хрящами III-VI ребер і спрямована вперед, вгору, вліво. По ній проходить поперечна вінцева борозна, що відокремлює від передсердь шлуночки і тим самим ділить серце на верхню частину, утворену передсердями, і нижню, що складається з шлуночків. Інша борозна грудинно-реберної поверхні – передня поздовжня – йде по межі між правим і лівим шлуночками, при цьому правий утворює більшу частину передньої поверхні, ліву – меншу.

Діафрагмальна поверхня більш плоска і прилягає до сухожилкового центру діафрагми. По цій поверхні проходить задня поздовжня борозна, що відокремлює поверхню лівого шлуночка від поверхні правого. При цьому лівий становить більшу частину поверхні, а правий – меншу.

Передня і задня поздовжні борозни зливаються нижніми кінцями й утворюють праворуч від серцевої верхівки серцеву вирізку.


Розрізняють ще бічні поверхні, що знаходяться праворуч і ліворуч і звернені до легень, у зв’язку з чим вони отримали назву легеневих.

Правий і лівий краю серця неоднакові. Правий край більш загострений, лівий більш тупий і закруглений з-за більш товстої стінки лівого шлуночка.

Межі між чотирма камерами серця не завжди чітко виражені. Орієнтирами вважаються борозни, в яких знаходяться кровоносні судини серця, вкриті жировою клітковиною і зовнішнім шаром серця – епікардом. Напрямок цих борозен залежить від того, як розташоване серце (косо, вертикально, поперечно), що визначається типом статури і висотою знаходження діафрагми. У мезоморфов (нормостеніков), чиї пропорції близькі до усередненим, воно розташоване косо, у долихоморфов (астеніків), що мають худорляву статуру, – вертикально, у брахиморфов (гиперстеники) з широкими короткими формами – поперечно.

Серце скорочується повільніше під дією

Серце ніби підвішений за основу на великі судини, при цьому підстава залишається нерухомим, а верхівка знаходиться у вільному стані і може зміщуватися.

Будова тканин серця

Стінку серця складають три шари:

 

 • Эндокард – внутрішній шар епітеліальної тканини, що вистилає порожнини серцевих камер зсередини, точно повторюючи їх рельєф.
 • Міокард – найтовщий шар, утворений м’язовою тканиною (поперечно-смугастої).
  рцеві міоцити, з яких він складається, з’єднані безліччю перемичок, що зв’язують їх у м’язові комплекси. Цей м’язовий шар забезпечує ритмічне скорочення камер серця. Найменша товщина міокарда у передсердь, найбільша – біля лівого шлуночка (приблизно в 3 рази товще, ніж у правого), оскільки йому потрібно більше сили, щоб виштовхнути кров у велике коло кровообігу, в якому опір потоку в кілька разів більше, ніж у малому. Міокард передсердь складається з двох шарів, міокард шлуночків – з трьох. Міокард передсердь і міокард шлуночків розділені фіброзними кільцями. Провідна система, що забезпечує ритмічне скорочення міокарда, одна для шлуночків і передсердь.
 • Епікард – зовнішній шар, що є вісцеральним пелюсткою серцевої сумки (перикарда), що представляє собою серозну оболонку. Він покриває не тільки серце, але і початкові відділи легеневого стовбура та аорти, а також кінцеві відділи легеневих і порожнистих вен.

 

Серце скорочується повільніше під дією

Анатомія передсердь і шлуночків

Серцева порожнина розділена перегородкою на дві частини – праву і ліву, які між собою не сполучаються. Кожна з цих частин складається з двох камер – шлуночка і передсердя. Перегородка між передсердями називається міжпередсердної, між шлуночками – міжшлуночкова. Таким чином, серце складається з чотирьох камер – двох передсердь і двох шлуночків.


Праве передсердя

За формою воно схоже на неправильний куб, попереду є додаткова порожнина, звана правим вушком. Передсердя має обсяг від 100 до 180 куб. см. В ньому п’ять стінок товщиною від 2 до 3 мм: передня, задня, верхня, латеральна, медіальна.

У праве передсердя впадає верхня порожниста вена (зверху ззаду) і нижня порожниста вена (знизу). Праворуч знизу знаходиться вінцевий синус, куди стікає кров усіх серцевих вен. Між отворами верхньої та нижньої порожнистих вен знаходиться межвенозный горбок. У тому місці, де в праве передсердя впадає нижня порожниста вена, розташована складка внутрішнього шару серця – заслінка цієї вени. Синусом порожнистих вен називають задній розширений відділ правого передсердя, куди впадають обидві ці вени.

Камера правого передсердя має гладку внутрішню поверхню, і лише у правому вушку з прилеглою до нього передньою стінкою поверхня нерівна.

У праве передсердя відкривається безліч точкових отворів малих вен серця.

Правий шлуночок

Він складається з порожнини і артеріального конуса, який являє собою лійку, спрямовану вгору. Правий шлуночок має форму тригранної піраміди, основу якої звернене догори, а верхівка – донизу. У правого шлуночка – три стінки: передня, задня медіальна.

Передня – опукла, задня – більш плоска. Медіальна є міжшлуночкової перегородкою, що складається з двох частин. Більша з них – м’язова – знаходиться внизу, менша – перетинчаста – вгорі. Піраміда звернена підставою до передсердя і в ньому є два отвори: заднє і переднє. Перше – між порожниною правого передсердя і шлуночка. Друге виходить в легеневий стовбур.


Ліве передсердя

Воно має вигляд неправильного куба, знаходиться ззаду і прилягає до стравоходу і низхідної частини аорти. Його обсяг – 100-130 куб. см, товщина стінок – від 2 до 3 мм. Як і праве передсердя, має п’ять стінок: передню, задню, верхню, литеральную, медіальну. Ліве передсердя продовжується кпереди в додаткову порожнину, звану лівим вушком, яке спрямоване до легеневого стовбура. У передсердя впадають чотири легеневі вени (ззаду, зверху), в отворах яких відсутні клапани. Медіальна стінка є міжпередсердної перегородкою. Внутрішня поверхня передсердя гладка, гребінчасті м’язи – тільки в лівому вусі, яке довший і вже правого, і помітно відокремлене від шлуночка перехопленням. З лівим шлуночком повідомляється з допомогою передсердно-шлуночкового отвору.

Лівий шлуночок

За формою він нагадує конус, основа якого звернена вгору. Стінки цієї камери серця (передня, задня медіальна) мають найбільшу товщину – від 10 до 15 мм. Між передньою і задньою чітка межа відсутня. В основі конуса – отвір аорти і ліве передсердно-шлуночковий.

Кругле за формою отвір аорти знаходиться спереду. Його клапан складається з трьох заслінок.

Розмір серця

Розмір і маса серця відрізняються у різних людей. Середні значення наступні:

 • довжина становить від 12 до 13 см;
 • найбільша ширина – від 9 до 10,5 см;
 • переднезадній розмір – від 6 до 7 см;
 • маса у чоловіків – близько 300 м;
 • маса у жінок – близько 220 р.

Серце скорочується повільніше під дією

Функції серцево-судинної системи і серця

Серце і судини складають серцево-судинну систему, основна функція якої – транспортна. Вона полягає в постачанні тканин і органів живлення і кисню та зворотного транспортування продуктів обміну.

Серце виконує роль насоса, що забезпечує безперервне циркулювання крові в системі кровообігу і доставку органів і тканин поживних речовин і кисню. При стресі або фізичних навантаженнях його робота відразу перебудовується: збільшує кількість скорочень.

Роботу серцевого м’яза можна описати наступним чином: його права частина (венозне серце) приймає з вен відпрацьовану кров, насичену вуглекислим газом і віддає її легкою для насичення киснем. З легких збагачена O2 кров направляється в ліву частину серця (артеріальну) і звідти з силою виштовхується в кровотік.

Серцем проводиться два кола кровообігу – великий і малий.

Великий постачає кров’ю всі органи і тканини, у тому числі легені. Він починається в лівому шлуночку, закінчується в правому передсерді.

Ще стаття:Серце скорочується повільніше під дієюВади аортального клапана серця


Малий коло кровообігу виробляє газообмін в альвеолах легенів. Він починається в правому шлуночку, закінчується в лівому передсерді.

Струм крові регулюється клапанами: вони не дають їй текти в зворотному напрямку.

Серце володіє такими властивостями, як збудливість, провідна здатність, скоротність і автоматия (збудження без зовнішніх стимулів під впливом внутрішніх імпульсів).

Завдяки провідній системі відбувається послідовне скорочення шлуночків і передсердь, синхронне включення клітин міокарда в процес скорочення.

Ритмічні скорочення серця забезпечують порційне надходження крові в систему кровообігу, але рух її в судинах відбувається без перерв, що обумовлено еластичність стінок і виникає в дрібних судинах опір кровотоку.

Кровоносна система має складну будову і складається з мережі судин різного призначення: транспортних, шунтуючих, обмінних, розподільних, ємнісних. Розрізняють вени, артерії, венули, артеріоли, капіляри. Разом з лімфатичними вони підтримують сталість внутрішнього середовища в організмі (тиск, температуру тіла та ін.).

По артеріях кров рухається від серця до тканин. По мірі віддалення від центру, вони стають більш тонкими, утворюючи артеріоли і капіляри. Артеріальний русло кровоносної системи здійснює транспортування необхідних речовин до органів і підтримує в судинах постійний тиск.

Серце скорочується повільніше під дією

Венозне русло більш широке, ніж артеріальна. По венах кров рухається від тканин до серця. Вени утворюються з венозних капілярів, які зливаючись, спочатку стають венулами, потім венами. У серця вони утворюють великі стовбури. Розрізняють поверхневі вени, що знаходяться під шкірою, і глибокі, розташовані в тканинах поряд з артеріями. Основна функція венозного відділу кровоносної системи – відтік крові, збагаченої продуктами метаболізму і вуглекислим газів.


Для оцінки функціональних можливостей серцево-судинної системи і допустимості навантажень проводять спеціальні проби, які дають можливість оцінити працездатність організму і його компенсаторні можливості. Функціональні проби серцево-судинної системи включені в лікарсько-фізкультурну обстеження для визначення ступеня тренованості і загальної фізичної підготовки. Оцінку дають за такими показниками роботи серця і судин, як артеріальний тиск, пульсовий тиск, швидкість кровотоку, хвилинний і ударний об’єми крові. До таких тестів відносяться проби Летунова, степ-тест, проба Мартинэ, Котова – Дьоміна.

Источник: jazdorov.com.ua

Інші завдання дивись тут…

СЕРЦЕ — порожнистий м’язовий орган кровоносної ситеми, який забезпечує перекачування крові по судинах. 

У дорослого центральний орган кровоносної системи завбільшки з кулак (завдовжки 12 – 13 см, завширшки 9 – 10 см у діаметрі, маса дорівнює 200 – 360г, що становить близько 1/200 маси тіла людини.

 

Розташування серця.

Серце скорочується повільніше під дією

Розташоване асиметрично в грудній порожнині за грудиною (двома третинами — у її лівій половині, а однією третиною—у правій) у серцевій виїмці і майже повністю оточене легенями. 

Знизу до серця прилягає діафрагма. 

 

БУДОВА СЕРЦЯ.

Серце скорочується повільніше під дією

Серце людини, як і всіх ссавців, чотирикамерне.

М’язовий порожнистий орган конусоподібної форми.

Усередині серце поділене на чотири камери: два шлуночки (правий і лівий) і два передсердя (праве й ліве).

Суцільна поздовжня м’язова перегородка ділить серце на дві ізольовані одна від одної частини — праву й ліву (тому венозна та артеріальна кров не змішується, у камерах правої частини міститься тільки венозна кров, а в камерах лівої — тільки артеріальна). 

У верхній частині обох половин розташовані праве й ліве передсердя, у нижній частині — правий і лівий шлуночки. 

Передсердя – це відділи серця, у які кров збирається з вен.

Шлуночки – це відділи серця, з яких кров надходить в артерії.

Серце міститься в навколосерцевій сумці, або перикарді, що являє собою тонкий щільний мішечок та утворений  сполучною тканиною.

Значення перикарда:

• відокремлює серце від інших органів;

• запобігає його зміщенню й надто сильному розтягуванню;

• рідина, яка виділяється на його внутрішній поверхні зволожує серце.

 

Оболонки стінки серця. 

Назва  розміщення Будова 
Епікард   Зовнішня, огортає серце ззовні  Утворений сполучною тканиною, вкритий одношаровим епітелієм
 Міокард – власне серцевий  м’язом, що забезпечує скорочення серця

 Середня, найтовстіша стінка

Будова міокарда.

Серце скорочується повільніше під дією

 Шар посмугованого м’яза, який скорочується мимовільно. Утворений особливою посмугованою м’язовою тканиною, клітини якої з’єднані між собою та передають збудження для одночасного скорочення сусідніх клітин. 

М’язи передсердь і шлуночків відокремлені перегородкою зі щільної тканини, яка не пропускає збудження від м’язів передсердь до м’язів шлуночків. Узгодження скорочень передсердь і шлуночків відбувається за допомогою спеціального пучка волокон, який з’єднує їхні центри вироблення ритмічних імпульсів між собою.

Оскільки м’язові оболонки передсердь і шлуночків роз’єднані між собою, тож вони здатні скорочуватися незалежно, однак узгоджено.

У різних частинах серця має різну товщину: міокард шлуночків є товстішими за міокард передсердь, найтовстіший міокард лівого шлуночка, скорочення якого виштовхують кров у велике коло кровообігу.

 

 Ендокард  Внутрішня, вистилає його внутрішню поверхню та утворює клапани  Утворений сполучною тканиною з кровоносними судинами, вкритий одношаровим епітелієм

  

 

Кровопостачання серця. 

Серце скорочується повільніше під дією

Обмін речовин у міокарді відбувається в 10-20 разів інтенсивніше, ніж у будь-якому іншому органі людини, тому на живлення серця витрачається 20 % енергетичних ресурсів, які використовує організм. 

Кровопостачання серця здійснюється спеціальними двома коронарними, або вінцевими (від лат. корона — вінець), артеріями, по яких за добу протікає в середньому 350 – 500 літрів крові.

Продукти обміну речовин і вуглекислий газ з клітин серця виводяться з венозною кров’ю через коронарні вени.

Під час розслаблення серця кров по коронарних артеріях кров потрапляє в серцевий м’яз, а під час скорочення серцевого м’яза кров із капілярів  вичавлюється в коронарні вени.

 

 

КЛАПАНИ СЕРЦЯ — складки епітелію ендокарда забезпечують рух крові в одному напрямку.

Серце скорочується повільніше під дією

 

СТУЛКОВІ КЛАПАНИ не допускають повернення крові в передсердя зі шлуночків під час їх скорочення.

Двостулковий, або мітральний, клапан міститься між лівим передсердям і лівим шлуночком і  складається із двох стулок.

Тристулковий клапан міститься між правими передсердям та правим шлуночком і складається із трьох стулок.

ПІВМІСЯЦЕВИЙ (КИШЕНЬКОВИЙ) КЛАПАН складається із трьох подібних до кишеньок листків, які вільним краєм кишеньки спрямовані в бік судин.

Один аортальний півмісяцевий клапан розташований між лівим шлуночком та аортою і перешкоджає поверненню крові в серце з аорти під час розслаблення лівою шлуночка. 

Другий півмісяцевий клапан легеневої артерії міститься між правим шлуночком та легеневим стовбуром і перешкоджає поверненню крові з легеневого стовбура в серце під час розслаблення правого шлуночка.

 

Внутрішня будова клапанів.

Серце скорочується повільніше під дією

 

 

ВЛАСТИВОСТІ СЕРЦЕВОГО М’ЯЗА. 

Збудливість – здатність серцевого м’яза сприймати подразники та відповідати на них збудженням. Оскільки серцева м’язова тканина поперечно  посмугована та її волокна щільно прилягають одне до одного, наявними клітинними контактами збудження швидко поширюються на сусідні клітини й охоплюють весь міокард, унаслідок чого міокард скорочується.

Правило скорочення серця — «все або нічого»: завдяки особливостям будови у відповідь на подразнення або всі м’язові волокна серця відповідають скороченням («усе»), або, якщо подразник недостатньо сильний, вони не реагують на нього («нічого»), при цьому сила скорочення серцевого м’яза не залежить від сили подразнення.

Скоротливість міокарда — здатність м’язової тканини серця скорочуватися під впливом збудження. У відповідь на подразнення виникає збудження, унаслідок якого спочатку скорочуються передсердя, потім — шлуночки, що забезпечує узгоджену роботу серця.

Провідність міокарда — здатність поширювати по всьому серцю збудження, що виникло в якійсь його ділянці. У міокарді, крім м’язових волокон, є особливі нетипові м’язові клітини, які втратили здатність скорочуватися, але зберегли здатність самозбуджування і проводити електричні імпульси. Провідникову систему серця утворюють волокна міокарда та нетипові м’язові клітини, елементи якої розміщені в усіх відділах серця.

Електричні сигнали серця з поверхні шуіри кінцівок та грудної клітки реєструють та записують приладом електрокардіографом у вигляді електрокардіограми:

Серце скорочується повільніше під дією

Автоматія серця – здатність серця ритмічно скорочуватися без зовнішніх подразників та участі нервової системи під впливом електричних імпульсів, що виникають у самому серці. У стінці правого передсердя провідникові елементи представлені скупченням особливих м’язових клітин, що утворюють вузол – водій ритму (там виникає імпульс серцевого скорочення, частота якого становить 60 – 80 ударів за хвилину), від якого збудження поширюється на інші елементи провідникової системи серця, що зумовлює скорочення міокарда. 

Головним, або ведучим центром автоматії серця, водієм першого порядку є синусно-передсердний вузол розташований в стінці правого передсердя поблизу впадання в нього верхньої порожнистої вени.

На межі між правим передсердям і шлуночком розташований другий  передсердно-шлуночковий вузол, який є водієм другого порядку.

Серце скорочується повільніше під дією

 

ПОРОГОВА СИЛА ПОДРАЗНИКА — це мінімальна сила подразнення, яка здатна викликати збудження.

 

Головна фізіологічна відмінність між серцевим і скелетними м’язами: серцевий м’яз працює постійно і ритмічно без зупинки впродовж усього життя людини, бо його робота організована у вигляді циклу та має автоматію.

 

РОБОТА СЕРЦЯ.

Серцевий цикл – одне повне скорочення та розслаблення передсердь і шлуночків. 

Частота серцевих скорочень (ЧСС) – кількість серцевих циклів, які серце здійснює впродовж однієї хвилини.

ЧСС нетренованої дорослої здорової людини в стані спокою вона становить 60-80 уд/хв.

У тренованої людини частота скорочень у стані спокою може становити лише 35-40 ударів за хвилину, що збільшує періоди відпочинку серця.

Тривалість серцевого циклу залежить від ЧСС. 

Повний серцевий цикл у стані спокою триває 0,8 с. 

У разі збільшення частоти серцевих скорочень тривалість серцевого циклу скорочується переважно за рахунок періоду відпочинку.

У нетренованої людини кровообіг посилюється насамперед за рахунок збільшення частоти скорочень, що зумовлює втому серця, а в клітинах серця спостерігають нестачу поживних речовин, накопичуються продукти обміну, скорочення стають повільнішими, постачання органів і тканин киснем і поживними речовинами — недостатнім.

Об’єм перекачуваної крові у нормі становить 50 – 70 мл, який під час кожного скорочення шлуночків виштовхується в аорту. 

У спортсменів за одне скорочення серце може викидати 200-250 мл.

За одну хвилину серце дорослої нетренованої здорової людини в стані спокою перекачує 4,5 – 5,0 л крові, за фізичного навантаження – до 15,0 – 20,0 л, у спортсменів – 30 – 40 л/хв. 

Показники роботи серця в різних людей або в різних ситуаціях:

• систолічний об’єм — це кількість крові, що викидається серцем за одне скорочення;

• хвилинний об’єм — це об’єм крові, яка прокачується через серце протягом однієї хвилини.

 

Значення фізичної праці, заняття спортом:  

• сприяють збільшенню маси та розмірів серця за рахунок збільшення міокарда (міокард має товщі м’язи, а об’єм камер збільшений);

• підвищують його силу (кровопостачання органів забезпечується не стільки за рахунок збільшення частоти серцевих скорочень, скільки за рахунок збільшення сили скорочення, треноване серце за одне скорочення викидає набагато більше крові, ніж нетреноване).

 

СЕРЦЕВИЙ ЦИКЛ.

Передсердя і шлуночки серця можуть перебувати у двох станах: скороченому та розслабленому, причому скорочення й розслаблення передсердь і шлуночків відбуваються в певній послідовності та строго узгоджені в часі.

Робота серця на прикладі одного серцевого циклу.

Серцевий цикл Клапани Час Що відбувається

скорочення передсердь (систола передсердь)

Серце скорочується повільніше під дією

стулкові клапани відкриті, півмісяцеві — закриті

Скорочення 0,1 с, розслаблення 0,7 с Кров з передсердь виштовхується до розслаблених шлуночків

скорочення шлуночків (систола шлуночків)

Серце скорочується повільніше під дією

півмісяцеві

клапани відкриті, стулкові закриті

Скорочення 0,3 с, розслаблення 0,5 с

Артеріальна кров з лівого шлуночка виштовхується до аорти, веноза кров з правого шлуночка до легеневих артерій.

 

загальне розслаблення передсердь і шлуночків (діастола)

Серце скорочується повільніше під дією

стулкові клапани відкриті, півмісяцеві — закриті.

 0,4 (відносно великий час відпочинку визначає здатність серцевого м’яза працювати не втомлюючись упродовж усього життя)

Відновлення працездатності серцевого м’яза.

Серцевий м’яз розслаблений, кров з вен (легеневих, нижньої та верхньої порожнистих) надходить до передсердь.

 

Працездатність роботи серця зумовлена:

• ритмічністю роботи (після скорочення обов’язково відбувається розслаблення);

• високим рівнем кровопостачання міокарда (по коронарних артеріях до серцевого м’яза надходить найбагатша на кисень і поживні речовини кров)

• висока ефективність метаболічних ферментів серця, здатних за 0,3-0,5 с паузи між скороченнями серця повністю відновити біохімічний і енергетичний стан м’язових клітин серця.

 

РЕГУЛЯЦІЯ РОБОТИ СЕРЦЯ:

внутрішньо серцева, або  саморегуляція

(спричиняє  серцеві  скорочення)

Кілька груп клітин міокарда автоматично виробляють ритмічні імпульси, які поширюються на інші клітини серцевого м’яза і спричиняють їхнє скорочення. Частота цих скорочень найменша, але саме вони дозволяють підтримувати життєдіяльність організму в критичній ситуації.

Сила скорочення серцевих м’язів пропорційна кількості крові, яка притікає до серця, тобто чим більше розтягуються шлуночки, то потужніше їхнє скорочення для викиду крові. 

Нервова (змінює  частоту серцевих скорочень)

До серця підходять нерви частини нервової системи, яка регулює роботу внутрішніх органів. 

Нервові волокна, які прискорюють діяльність серця, пов’язані з грудною ділянкою спинного мозку, тому імпульси до серця по цих нервових волокнах збільшують силу скорочень, прискорюють їхню частоту, поліпшують провідність і збудливість серцевого м’яза.

Центр регуляції серцевої діяльності, який гальмує роботу серця розташований у головному мозку, за умов спокою або під час сну серце зменшує силу і частоту скорочень за рахунок послаблення впливу цих нервових волокон. 

Нервові центри, які регулюють роботу серця, діють узгоджено: якщо один з них збуджується, то інший — гальмується.

Гуморальна

(змінює  частоту серцевих скорочень)

Гормон адреналін збільшує частоту і силу серцевих скорочень, гормон щитоподібної залози тироксин теж посилює серцеву діяльність.

Діяльність серця активує підвищення концентрації у крові йонів Кальцію. 

Гальмує роботу серця гормон ацетилхолін.

Зростання вмісту йонів Калію, навпаки, гальмує діяльність серця.

Виробляють гормони адреналін та ацетилхолін надниркові залози.

 

 

РУХ КРОВІ ЧЕРЕЗ СЕРЦЕ.

Серце скорочується повільніше під дією

У праве передсердя по верхній і нижній порожнистих венах венозна кров надходить з усіх частин тіла. 

Із правого шлуночка виходить легеневий стовбур, через який венозна кров надходить до чотирьох легеневих артерій, а далі — до легень, де стає артеріальною.

У ліве передсердя впадають чотири легеневі вени, які від легень несуть артеріальну кров. 

З лівого шлуночка виходить аорта, по якій артеріальна кров рухається до органів і тканин тіла.

Отже, у правій половині серця міститься венозна кров, у лівій — артеріальна.

Інші завдання дивись тут…

 

Источник: 8next.com

Самая главная мышца нашего тела, это не бицепс, и даже не грудные. Самая главная для человека мышца – это сердце. От его тренированности и размера зависит не просто ваш внешний вид. От этого на прямую зависит, где вы будите лежать после 60 лет – на пляже или под землей. У большинства людей и тренеров, как оказалось, в голове полный бардак по поводу правильной тренировки сердца. Поэтому, добрый мальчик Денис Борисов, в моем лице, сегодня будет вам рассказывать много интересных и жизненно важных вещей по поводу правильной и не правильной тренировки сердца.

Человеческое сердце.

Перегоняя регулярно кровь через все тело, оно создает такое чудовищное давление, которое способно вытолкнуть струю крови на длину 9 метров. Человеческое сердце чудовищно выносливое. Оно постоянно, без отдыха, сокращается, доходя до чудовищной цифры – более 40.000.000. сокращений в год. Такая фантастически большая нагрузка не проходит даром и является причиной весьма мрачной статистики сердечнососудистых заболеваний в современном мире. «Моторы» сплошь и рядом либо не правильно используют, либо губят «моторесурс» работой в неправильном режиме. А между тем настроить работу сердца и тренировать его весьма легко. И чуть позже я вам расскажу о правильных и эффективных методах тренировки сердечно – сосудистой системы.

Кстати, те кто думает, что им особенно это не нужно: дескать не вижу прикладного значения тренированности сердца! ВЫ, ребята и девчата, очень сильно ошибаетесь, потому что тренированное сердце повышает функциональность и выносливость. Бывает человек очень сильный физически, а после работы 30-60 секунд весь потный и начинает задыхаться, хотя силы вроде бы в мышцах есть. Это особенно часто бывает среди тех ребят, которые занимаются единоборствами. Смотришь, вроде бы человек здоровый, а через минуту весь красный и с открытым ртом – бери и делай с ним что хочешь. Почему так?

Сердечно сосудистая система и выносливость.

Сердце – в широком смысле электрический «насос», который постоянно гоняет кровь по трубам (сосудам) нашего тела. Это система, в общем то, и называется сердечно-сосудистой! Ее задача – снабжать все клетки и органы нашего тела необходимым количеством кислорода и других питательных веществ, нужных для жизнедеятельности. Поняв это, вы можете увидеть несколько зависимостей важных для понимания эффективной работы сердца.

Чем больше тело, тем больше нужно крови для него.

Чем больше крови нужно, тем больше нужно сердце, или тем чаще оно должно сокращаться.

Чем больше сердце – тем больше крови оно перекачивает за раз (больше кислорода за раз)

Чем меньше сердце – тем чаще одно должно сокращается для накачки нужного объема крови.

Чем больше сердце – тем реже оно должно сокращаться для накачки нужного объема крови.

Чем сердце реже сокращается – тем меньше оно изнашивается за жизнь

Для культуристов или других любителей силовых видов спорта, это особенно важно, потому что в нашем случае ситуация усложняется большим количеством мышечной массы. Каждые лишние 10 кг. мышц требуют около 3 литров дополнительного кислорода в минуту.

У обычного человека 1 литр крови переносит в среднем 160 мл. кислорода. Если мы умножим это количество кислорода на количество перекаченной крови за минуту (которое зависит от ЧСС) то получим количество кислорода доставляемого кровью за минуту. Если нагрузка очень интенсивная (180-190 ударов пульса в минуту), то у большинства средних людей получится около 4-х литров кислорода в минуту.

А теперь представьте двух братьев близнецов на беговой дорожке. Одни весит 70 кг, а второй – качек и весит 80 кг. Вот они побежали. Первому 4-х литров кислорода вполне достаточно для комфортного бега, а вот второму «качку» нужно для комфорта закачать не 4-ре, а 6-7 литров крови (для питания мышц). И сердце если оно такого же размера, как у брата, и сокращается с такой же скоростью, не будет успевать удовлетворять все органы достаточным количеством кислорода. Качек очень быстро начнет задыхаться и вынужден будет снизить темп. Печалька…

Как это исправить? Либо уменьшить потребление кислорода (похудеть, что не приемлемо), либо увеличить объем сердца и крови перегоняемой за раз. В этом, собственно говоря, и заключается смысл тренировки сердца – в увеличении его внутреннего объема.

Чем объем сердца больше – тем больше питательных веществ получает сердце за раз

Чем объем сердца больше – тем реже оно может сокращается

Чем реже сердце сокращается (работает) – тем меньше оно изнашивается.

L и D –гипертрофия сердца.

Обратите внимание, я сказал – увеличение объема сердца, а не увеличение размера сердца. Это очень важные вещи. Потому что первое весьма полезно, а второе, на оборот, очень вредно! Дело в том, что гипертрофия сердца может быть хорошей и плохой. Когда увеличение объема происходит за счет растяжения стенок сердечной мышцы ( L-гипертрофия ) – это очень хорошо! Это позволяет за раз перекачивать больше крови – что нам и нужно. А вот когда сердце растет за счет утолщения стенок сердечной мышцы ( D – гипертрофия ) – это очень плохо. Это так называемая гипертрофия миокарда из-за дефекта диастолы. В общем то такая неприятная штука как инфаркт – это последствия именно таких изменений в сердце.

Как тренировать сердце?

Как добиться хорошей гипертрофия и избежать плохой? Все очень просто. Не нужно работать в пульсе близком к максимальному (180-190 ударов)! Нужно работать долго и часто в среднем пульсе (110-140) ударов в минуту. Для большинства чаще всего идеально подходит пульс 120-130 ударов минуту. У обычного здорового человека в состоянии покоя пульс – 70 ударов минуту. Когда такой человек начинает делать какую то циклическую длительную работу (тренируется с железом, бегает или быстро ходит) его пульс начинает увеличивается для того чтоб снабдить все органы тела возросшим из-за нагрузки количеством кислорода. Вот его пульс дошел до 130 ударов минуту. Человек в данной ситуации может стабилизировать нагрузку и продолжить работу без увеличения интенсивности. Если он продолжит такую тренировку в течении часа, то «гибкость» его сердца начнет улучшатся. Мышцы перегонят огромное количество крови через сердце и оно начнет постепенно растягивается. Если так тренироваться часто (от 3 раз в неделю по 60 минут), то со временем сердце растянется и его объем значительно возрастет. Соответственно увеличится обьем крови перекачиваемый за один удар пульса, увеличится выносливость, а количество ударов пульса в состоянии покоя уменьшится.

На сколько можно «растянуть» сердце? В два раза – очень вероятно. На 50% гарантированно. У обычного человека чаще всего объем сердца равен порядка 600 мл. У тренированного спортсмена 1.200 мл. – достаточно частый результат. У уникальных спортсменов (МСМК лыжников, бегунов) бывает 1.500-1.800 мл. Но это уже уровень чемпиона олимпийских игр.

Как быстро можно «растянуть» сердце? Для ярко выраженного результата достаточно пол года (6 месяцев). При трех тренировках в неделю по 60 минут, за пол года сердце растягивается на 30-40%. Если вы сможете делать такие тренировки каждый день, то можете рассчитывать на увеличение сердца от 50% и выше. В общем тут очень простое правило: чем больше по времени в течении недели сердце работает с нужной частотой пульса (120-130) тем больше и быстрее оно растягивается. При подобном «легком» режиме тренировок не происходит вредных изменений в сердце, о которых чуть позже. При таком режиме сердце из-за постоянной прокачки большого количества крови вынужденно «растягиваться» в объеме. Со временем вам придется увеличивать интенсивность ваших занятий для того чтоб оставаться в нужной зоне (120-130) ударов пульса, т.к. ваше сердце будет учится закачивать больше кислорода за раз. И та нагрузка, которая в начале была достаточна для увеличения пульса до 130 ударов в минуту, со временем опустится до 120, потом 110…100… и т.д. Хорошо. Как же тренироваться на практике?

Ваша цель:

— Добиться подъема пульса до 120-130 ударов минуту

— Сохранить нужную ЧСС в течении 60 минут

Для достижения этого вовсе не обязательно бегать. Чаще всего доктора и тренера советуют именно бег для того чтоб тренировать сердце. Почему? Наверное, стереотип и простота. Не нужно объяснять клиенту зачем. Сказал бегать и свалил пить чай в тренерскую. Очень удобно, право.

Фактически, сердцу абсолютно наплевать и начхать, и я бы даже сказал на…. , ну вы понимаете. Для сердце важен обьем крови, который оно должно перекачать для обеспечения физической активности. А уж какая будет физическая активность совершенно не важно. Главное, чтоб сохранялся нужный пульс без «ям» и сильных «пиков». Этого можно достигнуть тренировкой с железом очень легко. Вам нужно будет только снизить веса и делать подходы достаточно часто, чтоб ваш пульс не успевал опускаться ниже 110-120 ударов в минуту. К примеру вы делаете 10-15 повторений жима лежа, отдыхаете 30 секунд (или сразу), делаете подход тяги штанги в наклоне, отдыхаете 30 секунд и повторяете процедуру заново. 5-ть циклов (подходов) займут около 10 минут. Сделали 6-ть таких «двойных подходов» за тренировку и получится нужные 60 минут в нужном диапазоне ЧСС.

Сердечно сосудистая система

Альтернативой может быть все что угодно: бокс, плаванье, бег, скакалка. Любая достаточно интенсивная работа. Вы можете просто завести себе привычку гулять очень быстрым шагом три раза в неделю у себя по району. Тут главное контролировать ЧСС.

Для контроля ЧСС есть два основных способа: простой и модный. Суть первого в том, что вы кладете средний палец правой руки в область левого запястья с внутренней стороны (у основания большого пальца, именно там измеряет вам пульс медсестра) или в область сонной артерии (с левой стороны шеи) и нащупав пульсацию подсчитываете удары за 6-ть секунд (пусть у вас получилось 10 ударов), после этого умножаем результат на 10-ть чтоб узнать количество ударов за минуту (10Х10=100). Класть нужно средний палец (большой и указательный имеют свою сильную пульсацию и могут запутать). Чем больший отрезок времени вы считаете, тем точнее результат . Можно посчитать пульс за 15 секунд и умножить на цифру 4-ре результат.

Более модный способ – это покупка пульсометра. Который показывает вам ЧСС в реальном времени с точностью ЭКГ. Стоит эта приблуда около 50-100$ и представляет собой хомут с датчиком, который вешается под грудью с помощью эластичного ремня и дисплей в виде обычных часов на руку. Это очень точный способ, который вам здорово поможет, если вы решили тренировать свое сердце или сжигать жир. Ведь низкоинтенсивные нагрузки не только полезны для тренировки вашего сердца. Они, к тому же, приводят к самому лучшему жиросжиганию, о чем мы говорили раньше.

Дистрофия миокарда – болезнь «спортивное сердце»

Хорошо, а теперь давайте рассмотрим ситуацию, если мы увеличиваем интенсивность выше 130 ударов минуту. Что происходит с нашим сердцем в условиях максимального количества сокращений? При средней нагрузке сердце для того чтоб качать кровь сокращается и растягивается полностью, расслабляясь. Вот это «расслабление» между сокращениями называется диастола. Когда интенсивность занятий критическая (ЧСС 180-200 в минуту), сердце вынужденно сокращаться очень часто и не успевает растянуться (расслабится) полностью — диастола исчезает. Не успело расслабится, как снова нужно сокращаться! Возникает внутренне напряжение сердца и кровь через него плохо проходит, что приводит к гипоксии и образовании молочной кислоты. Процесс абсолютно идентичный как при пампинге в мышцах. Происходит закисление, которое приводит к росту стенок сердца (гипертрофия). А если закисление будет продолжаться слишком долго или слишком часто – это приводит к умиранию (некрозу) клеток сердца. Это микроинфаркты, которые спортсмен обычно не замечает. Все бы ничего, но «умершие» клетки сердца превращаются в соединительную ткань, которая является «мертвым» балластом (не сокращается и плохо проводит электрические импульсы – только мешает!). Иначе говоря сердце может быть большим из-за такой вот «мертвой» ткани, а полезная часть сердца (живые клетки сердца) маленькой. Это и есть дистрофия миокарда или т.н. «спортивное сердце».

Дистрофия миокарда развивается из-за дефекта диастолы (ЧСС 180-200 в минуту) и является причиной смерти многих спортсменов из-за остановки сердца. Большая часть смертей происходит во сне. Но причиной все равно являются микроинфаркты полученные во время очень интенсивных тренировок.

Часто я вижу как подростков или взрослых новичков тренера начинают гонять по принципу «Чем жестче – тем быстрее привыкнет». Это чистой воды дебелизм и отсутствие знаний. Обязательно нужно учитывать подготовленность человека и состояние его сердечно сосудистой системы. Приведу два примера.

Пример 1

Секция. Два человека: опытный и новичок. Тренер дает им интенсивную работу (кроссфит, бег, спарринги, железо и т.д. не важно что). Но у опытного, сердце тренированное и имеет растянутый объем 1.000 – 1.200 мл. А у новичка сердце объемом 600 мл. Задача: что произойдет? Ответ: У опытного ЧСС поднимется до 130 и он без всяких проблем с пользой для сердца проведет тренировку. А вот у новичка ЧСС подпрыгнет до 180-200… Он будет красный и задыхаться. «Давай!», — кричит тренер. «Еще!». А сердце новичка в это время постепенно умирает, зарабатывая микроинфаркты из-за эффекта диастолы. Новичок не тренирует сердце, а гробит его зарабатывая дистрофию миокарда. И это я наблюдаю регулярно во многих секциях.

Пример 2

Пришли на тренировку два парня. Один весит 60 кг, а второй 90 кг. Уровень физической подготовки у них одинаковый. Тренер поэтому дает им одинаковый уровень интенсивности. Вопрос: Что произойдет? Ответ: Размер сердец у парней одинаковый ( 600 мл.), но размер «потребителей» разный. Первому его размера сердца хватает чтоб быть в диапазоне ЧСС 130, а вот второму нужно «прокормить» в полтора раза больше клеток! У второго при той же нагрузке ЧСС 180-200! Микроинфаркты и дистрофия миокарда!

Источник: zen.yandex.ru

У дорослої здорової людини в стані спокою скорочується в середньому 70 разів за хвилину. Частота серцевих скорочень (ЧСС) залежить від численних факторів.

Ø Залежність ЧСС від віку:

· Дитина після народження — 130 – 140 уд/хв;

· Від народження до 1 року — 100–120 уд/хв;

· Від 3 до 7 років — 95 уд/хв;

· Від 8 до 14 років — 80 уд/хв;

· Середній вік – 60-80 уд/хв;

· Похилий вік – 80-90 уд/хв.

Ø У молодих людей виражена дихальна аритмія: на вдиху частота серцевих скорочень прискорюється, на видиху – уповільнюється.

Ø В стані спокою ЧСС у жінок відносно чоловіків збільшена на 5 – 10 ударів.

Ø Положення тіла – найменша ЧСС у людини, якщо вона лежить розслаблено. У положенні стоячи скорочення серця прискорюється на 10-15 ударів у — порівнянні з положенням лежачи.

Ø При підвищені температури тіла на 1°С частота серцевих скорочень підвищується у дорослого на 8-10 ударів, у дітей — на 15-20.

Ø Періоду доби — з 8 до 12 год. дня ЧСС максимальна, потім до 14 год. його частота знижується, а з 15 до 20 год. знову збільшується, досягаючи максимальних значень. Найбільш повільні скорочення серця у нічні години, коли людина спить.

Ø Вживання їжі. Після вживання холодних напоїв (наприклад, морозива) скорочення серця уповільнюється. А гаряча, гостра їжа сприяє підвищенню частоти серцевих скорочень.

Ø При фізичному навантаженні та емоційному збудженні ЧСС помітно збільшується.

Ø Навесні та влітку ЧСС у людей більша, ніж восени та взимку.

Тахікардія – збільшення частоти серцевих скорочень.

Брадикардія – уповільнення частоти серцевих скорочень.

1.6.2. Ударний, або систолічний об’єм серця — це кількість крові, що викидається шлуночками під час кож­ного скорочення серця. Його розмір залежить від віку, статі, функціонального стану організму. Величина систолічного об’єму обох шлуночків приблизно однакова і дорівнює у чоловіків 65—70 мл, у жінок — 50—60 мл.

1.6.3. Серцевий викид, або хвилинний об’єм серця– це кількість крові, що виштовхується шлуночком за 1 хв. У стані спокою у людини хвилинний об’єм серця дорівнює 5 л, а під час виконання фізичної роботи може підвищуватися до 20—30 л.

1.7. Регуляція діяльності серця

У цілісному організмі сила й частота серцевих скорочень змінюються залежно від стану організму й умов, у яких пере­буває організм. Ці зміни забезпечуються регуляторними механізмами.

1.7.1. Міогенні механізми регуляції пов’язані з фізіологічними властивостями структур серця. Вони забезпечують зміну інтенсивності скорочення міокарда відповідно до кількості крові, що притікає до серця. Цей механізм одержав назву «закон серця» (закон Франка—Старлінга): сила скорочення серця (міокарда) пропорційна ступеню його кровонаповнення в діастолу (ступеню розтягання), тобто чим сильніше розтягнуте м’язове волокно в період діастоли, тим сильніше воно скорочується. Це спостерігається при посиленому припливу крові до серця.

1.7.2. Нервові механізми регуляціїздійснюються за допомогою вегетативної нервової системи – блукаючих та симпатичних нервів. Блукаючі нерви йдуть до серця від ядер, які розташовані в довгас­тому мозку на дні IV шлуночка. Симпатичні нерви підходять до серця від ядер, які знаходяться в п’яти верхніх грудних сегментах спинного мозку. Волокна симпатичних та парасимпатичних нервів закінчуються в синусопередсердному й передсердношлуночковому вузлах, а також у міокарді.

Ø Вплив симпатичних нервів на серце. Симпатична нервова система збільшує частоту серцевих скорочень у здорової молодої людини від 70 до 180-200 уд /хв, а іноді навіть до 250 уд /хв. Крім того, симпатичні нерви збільшують силу серцевих скорочень приблизно в 2 рази, що призводить до збільшення ударного об’єму і систолічного тиску. Таким чином, симпатична стимуляція здатна збільшити серцевий викид в 2-3 рази.

Ø Вплив парасимпатичних нервів на серце. Стимуляція парасимпатичних волокон у складі блукаючого нерва здатна зупинити серцебиття на кілька хвилин або викликати брадикардію. Крім того, блукаючі нерви зменшують силу скорочень серця на 20-30%, відбувається зниження серцевого викиду на 50% і більше.

Ø Умовнорефлекторний вплив на серце. Гіпоталамус є одним з рівнів ієрархії центрів, що регулюють діяльність серця. Він забезпечує перебудову функцій серцево-судинної системи (та інших систем) організму по сигналах, що надходять з розташованих вище відділів мозку — лімбічної системи чи кори великих півкуль. Різні емоції викликають зміни серцевої діяльності, що вказує на важливе значення кори великого мозку в регуляції діяльності серця. Зміну ритму і сили серцевих скорочень можна спостерігати в людини при одній згадці або спогаді про фактори, що викликають у нього певні емоції.

Встановлено, що у спортсменів в передстартовому стані за рахунок впливу кори великих півкуль, збільшується ударний об’єм і частота серцевих скорочень.

1.7.3. Гуморальні механізми регуляціїздійснюються за рахунок впливу гормонів, медіаторів, електролітів та метаболітів, що утворюються безпосередньо в різних тканинах організму.

Посилюють частоту і силу серцевих скорочень, обмінні процеси в міокарді: адреналін, норадреналін, тироксин, глюкагон, глюкокортикоїди, альдостерон, серотонін, гістамін, ангіотензин, іони кальцію, гіперкапнія (збільшення кількості вуглекислого газу в крові).

Пригнічують частоту і силу серцевих скорочень, обмінні процеси в міокарді: ацетилхолін, іони калію, магнію, гіпокапнія (зменшення кількості вуглекислого газу в крові).

 

2. ФІЗІОЛОГІЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН

2.1. Основні принципи гемодинаміки

Гемодинамікарозділ фізіології кровообігу, який вивчає причини, умови і механізми переміщення крові в серцево-судинній системі.

Рух крові в системі кровообігу визначається двома силами:

1) тиском, під яким вона знаходиться в судинах;

2) опором, який виникає при її русі в судинах.

Рушійною силою руху крові служить різниця тисків, яка виникає на початку і в кінці судини за рахунок роботи серця. В кінці систоли в лівому шлуночку створюється тиск величиною 120-130 мм рт. ст., в цей час в правому передсерді, що знаходиться в діастолі, тиск падає до 0 мм рт. ст. Таким чином виникає градієнт тиску величиною 120-130 мм рт. ст.

Майже у всіх відділах судинної системи кров рухається циліндричними шарами. Такий рух крові має назву ламінарного. Форменні елементи крові складають центральний, осьовий потік, плазма рухається біля судинної стінки. Чим менший діаметр судини, тим ближче форменні елементи знаходяться до судинної стінки і тим більше гальмується рух крові. Це впливає на визначення швидкості кровотоку у різних ділянках судинного русла.

Крім ламінарного руху крові існує ще і турбулентний рух з характерними завихреннями. Такий рух крові звичайно виникає в місцях розгалуження або звуження артерій, в ділянках згинів судин.

Основний опір судинної системи зосереджений в прекапілярній частині, у дрібних артеріях та артеріолах.

У випадку протікання крові через судини діаметром меншим 1 мм в’язкість крові зменшується. Тут залежність прямо пропорційна — чим менший діаметр, тим менша в’язкість. Це так званий феномен Фареуса-Ліндквіста.

У цьому випадку в’язкість очевидно зменшується за рахунок поздовжньої орієнтації еритроцитів відносно осі судини. Такий еритроцитарний ланцюжок пересовується в оболонці з плазми, яка має низьку в’язкість.

Встановлено, що в’язкість крові зменшується із збільшенням швидкості її протікання. Це пов’язано з центральним розміщенням еритроцитів у потоці.

Об’єм крові, який викидається серцем заповнює судинну систему. Нова порція крові зможе поміститися тільки за рахунок розтягнення судин. І чим менше вона розтягується, тим більший опір необхідно перебороти серцю, щоб кров текла судинним руслом.

Кровообіг здійснюється завдяки тісній взаємодії роботи серця і кровоносних судин. Основне завдання судин полягає в тому, щоб регулювати об’єм периферичного русла і його відповідність з об’ємом крові, а також постійність і адекватність кровопостачання органів і тканин. Все це досягається завдяки функціональних особливостей судин:

1. Еластичності.

2. Скоротливості.

3. Тонусу.

4. Проникності стінки.

Не дивлячись, що згадані особливості характерні практично всім відрізкам судинного русла, можна виділити такі, де та чи інша особливість переважає.

У відповідності з функціональними особливостями судини поділяються на види, що представлені в таблиці №1.

Таблиця №1. Функціональні типи судини

Тип судини Характеристика
Амортизуючі судини Аорта,легенева артерія, ділянки великих судин, що прилягають до них. У середній оболонці переважають еластичні елементи, які згладжують виникаючі під час систол підйоми кров’яного тиску
Резистивні судини Кінцеві артерії та артеріоли. Мають товсті гладком’язові стінки, які спроміжні змінювати просвіт судини, що є основним механізмом регуляції кровопостачання органів і АТ
Судини-сфінктери Кінцеві ділянки прикапілярних артеріол, спроможні змінювати свій внутрішній діаметр, визначаючи число функціонуючих капілярів, тобто величину обмінної поверхні
Обмінні судини Капіляри, в яких відбувається обмін різних речовин та газів між кров’ю та тканинною рідиною. Стінки складаються з одного шару епітелію та зірчастих клітин
Ємкісні судини Венули і вени. Тут знаходиться 75 % циркулюючої крові.
Шунтуючі судини Артеріально-венозні анастомози, по яких кров переходить з артеріол у венули, минаючи капіляри.

 

 

Серце викидає в судини 70-80 мл крові тільки під час систоли, але кров по судинах тече безперервно. Безперервний потік крові зумовлений пружністю артеріальних судин. Після систоли шлуночків тиск в артеріях різко підвищується і стінки артерій розтягуються. Під час діастоли тиск крові в артеріях падає і стінки судин завдяки пружності повертаються до попереднього стану. Вони тиснуть на кров, проштовхують її далі і забезпечують рівномірний рух по судинах. Безперервному рухові крові сприяють амортизуючі судини — аорта й артерії.

 

Серце скорочується повільніше під дією

Рис. 10. Порівняльна характеристика будови стінки кровоносних судин

 

2.2. Показники гемодинаміки

Ø Загальний периферичний опір судин. Опір судин знаходиться в прямо пропорційній залежності від в’язкості крові і в обернено пропорційній — від радіуса судини. Основний опір рухові крові виникає в резистивних судинах — артеріолах. При збільшенні опору в артеріолах відтік крові з артерій зменшується і тиск в них підвищується, Зниження тонусу артеріол збільшує відтік крові з артерій, що призводить до зменшення артеріального тиску. Зміна їх просвіту є головним регулятором рівня загального артеріального тиску.

Ø Лінійна швидкість кровотоку є відображенням швидкості руху частинок крові уздовж судини. Цей гемодинамічний показник залежить від площі поперечного перерізу судини: чим більша площа перерізу, тим меншою є швидкість, з якою протікає кров по цій судині. Саме тому в аорті, площа перерізу якої становить 2,5 см2, лінійна швидкість найбільша — 20 см/с, а в капілярах, сумарна поперечна площа яких складає 2500 см2, лінійна швидкість дуже мала — 0,03-1,05 см/с.

Ø Об’ємна швидкість кровотоку — це кількість крові, яка протікає через поперечний переріз судини за одиницю часу. Об’єм крові, що протікає через кожний відділ судинного русла за одиницю часу, завжди однаковий, тобто за 1 хвилину через аорту або легеневі артерії, або сумарний поперечний розріз на будь-якому рівні артерій, вен, капілярів, протікає однакова кількість крові. Ця кількість крові є хвилинним об’ємом крові.

Ø Артеріальний тиск.

Ø Артеріальний пульс.

Рис.11. Схема співвідношення між площею поперечного печіння, тиском і середній лінійній швидкості кровотоку в різних відділах серцево-судинної системи.

Серце скорочується повільніше під дією

2.3. Артеріальний тиск крові. Методи вимірювання

Кров’яний тиск – це тиск крові на стінки судин.

Артеріальний тиск – це тиск крові на стінки артерій.

Величина кров’яного тиску в основному залежить від серцевого викиду, опору судинної системи переважно артеріол і капілярів та об’єму циркулюючої крові. Оскільки кров рухається під впливом різниці тиску в судинах, який створюється роботою серця, найбільший тиск крові буде на виході крові з серця (у лівому шлуночку 120-130 мм.рт.ст.), дещо менший тиск буде в артеріях, ще нижче в капілярах, а найнижче у венах і на вході серця (у правому передсерді — 0 мм.рт.ст.). Тиск на виході з серця, в аорті й у магістральних артеріях відрізняється незначно (на 5-10 мм рт. ст.), оскільки завдяки великому діаметру цих судин їхній опір невеликий. Так само незначно відрізняється тиск в магістральних венах і в правому передсерді. Найбільше падіння тиску крові відбувається в дрібних судинах: артеріолах, капілярах і венулах. Кров`яний тиск змінюється циклічно відповідно до серцевого циклу: у момент скорочення серця і викиду крові з нього (систола) артеріальний тиск максимальний, у момент розслаблення серця (діастола) тиск мінімальний. У міру просування крові по судинному руслу амплітуда коливань тиску крові спадає, венозний і капілярний тиск мало залежать від фази серцевого циклу.

Якщо при систолі лівий шлуночок викидає в аорту більше крові, ніж 70 мл, то це сприяє підвищенню кров’яного тиску. Якщо кількість крові, що надходить в аорту, не змінюється, то розширення артерій, артеріол або капілярів викликає зниження кров’яного тиску, а їх звуження — підвищення тиску крові.

2.3.1. Види артеріального тиску

· Систолічний тиск – це тиск крові на стінки судин під час систоли шлуночків. У дорослої людини середнього віку він дорівнює 110-125 мм рт. ст. Характеризує роботу серця.

· Діастолічний тиск – це тиск крові на стінки судин під час діастоли шлуночків. У здорових людей середнього віку Діастолічний тиск в середньому дорівнює 60-80 мм рт. ст. Характеризує стан периферичного опору стінок судин.

· Пульсовий тиск — це різниця між систолічним і діастолічним тиском. В середньому він складає 35-50 мм рт. ст. Характеризує енергію необхідну для відкриття півмісяцевих клапанів.

2.3.2 Вимірювання артеріального тиску

Існують дві групи методів вимірювання артеріального тиску.

Ø Прямі методипов’язаний з необхідністю проколювання або розрізання шкіри і стінки судини з послідуючим введенням катетера, з’єднаного з манометром. Цей метод використовується в клініках під час операцій на серці та в деяких інших випадках.

Ø Непрямі методивикористовуються без будь якого пошкодження шкіри та судин. Найбільш відомий метод, запропонований російським лікарем Н.С. Коротковим ще у 1905 році. При цьому сьогодні найчастіше користуються металевим тонометром. При вимірюванні артеріального тиску манжету від тонометра накладають на руку пацієнта вище ліктя. Одночасно прикладають фонендоскоп до ліктьової ямки, де можна вислухати рух крові в артерії до периферії від манжети. Поки в манжету не накачали повітря, кров в артерії тече безшумно, тони не вислуховуються.

Серце скорочується повільніше під дією

Рис. 12. Визначення артеріального тиску за методом Короткова

1 – коливання артеріального тиску в артерії; 2 – тиск у манжетці;

3 – коротковські звуки в артерії; 4 –систолічний тон; 5 – діастолічний тон.

 

Потім в манжету накачують повітря і доводять тиск до такого рівня, щоб стиснути артерію і зупинити в ній рух крові. За допомогою спеціального вентиля з манжети повільно випускають повітря. У момент, коли тиск в артерії стане дещо нижчим від рівня систолічного артеріального тиску, кров при систолі проходить стиснуту ділянку. Удар до стінки артерії порції крові у стиснутій ділянці утворює звук, який досліджувач вислуховує нижче манжети. В цей момент відмічають цифру на табло тонометра і позна­чають її як величину систолічного тиску.

Для визначення діастолічного тиску продовжують випускати повітря з манжети. В той момент, коли тиск в ній, зрівнявшись з мінімальним тиском крові, дещо зменшиться, кров почне текти безперервною цівкою і звук зникне. При цьому відмічають цифру на табло тонометра, що відповідає діастолічному тиску.

 

2.4. Артеріальний пульс

Під час кожної систоли лівий шлуночок під великим тиском викидає в аорту в середньому 70 мл крові, яка розтягує стінки аорти. Під час діастоли пружні стінки аорти повертаються до попереднього стану, щоб знову розтягнутися при наступній систолі. Якщо прикласти палець до тих ділянок тіла, де артерії підходять до його поверхні, то можна відчути ці коливання.

Артеріальний пульс — це ритмічне коливання стінок артерій у зв’язку з діяльністю серця.

Рис. 13. Схема розповсюдження пульсової хвилі в аорті. В період систоли шлуночків спочатку розширюється найближча до серця ділянка аорти, де накопичується кров (А). Потім ця ділянка повертається до попереднього стану, а розтягується і накопичує кров ділянка, що розташується дали (Б). В подальшому цей процес подовжується і розповсюджується вздовж еластичних артерій.

Серце скорочується повільніше під дією

 

 

Пульсова хвиля поширюється по артеріях з великою швидкістю — 9 м/с. потім поступово слабшає і закінчується в капілярній сітці.

Артеріальний пульс свідчить про нагнітальну функцію серця. При визначені властивостей пульсу, ми можемо скласти певну уяву про роботу серця.

Існує два методи визначення властивостей артеріального пульсу: пальпаторне дослідження і графічний запис — сфігмограма. Пальпаторно артеріальний пульс визначають, як правило, на променевій артерії, притиснувши її до променевої кістки. Шляхом пальпації можна виявити пульсацію будь-якої артерії, що лежить поверхнево: скроневої, пахвинної, сонної.

Источник: helpiks.org


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.