Синкопальний стан


Багато пароксизмальні порушення свідомості за своїми клінічними проявами нагадують епілептичні напади, що важливо для проведення диференціального діагнозу. За результатами різних авторів, приблизно 20-25% пацієнтів з діагнозом «епілепсія» зовсім нею не страждають, отримуючи при цьому неправильне лікування.
Диференціальний діагноз пароксизмальних неепілептичних порушень вкрай широкий і включає синкопальні стани, панічні атаки, псевдоепілептіческіе напади, транзиторні ішемічні атаки, порушення сну, мігрень, гіпоглікемічні стани та ін. Найбільш поширеними з них є синкопальні стани і псевдоепілептіческіе напади.
Синкоп є частим клінічним синдромом, який виникає принаймні один раз в житті у половини популяції, становить майже 3% викликів швидкої медичної допомоги та 6% госпіталізацій в стаціонари. Синкоп – це клінічний прояв тимчасового припинення перфузії мозку, при якому спостерігається раптова транзиторна втрата свідомості і постурального тонусу зі спонтанним його відновленням без розвитку неврологічного дефіциту.


ичини синкопа включають в себе цілий спектр фізіологічних і патологічних станів.
Синкопи рефлекторної природи. В даний час прийнято вважати, що розвиток рефлекторних синкопе обумовлене надмірною афферентной імпульсація, що виникає від артеріальних або вісцеральних механорецепторів. Одним з важливих механізмів розвитку таких станів є інгібіторний рефлекс Безольда – Яриша, який розвивається при активації субендокардіальних механо-і хеморецепторів, розташованих в ніжнезадней стінці лівого шлуночка. Механізм рефлексу Безольда – Яриша представляється наступним: виникає утруднення венозного відтоку в положенні стоячи призводить до посилення імпульсації від структур симпатичної нервової системи, що тягне енергійне скорочення лівого шлуночка, збудження внутрішньосерцевих механорецепторів, наростання активності парасимпатичних впливів з брадикардією і вазодилатацією. При цьому раптово припиняється активність симпатичних нервів, у тому числі забезпечують вазоконстрикцію. Даний рефлекс, з переважною стимуляцією серцевих хеморецепторів, також виникає при ішемії або інфаркті міокарда, проведенні коронарної ангіографії.
Вазовагальние синкопи. Основним патогенетичним механізмом вазовагального (вазодепрессорного, нейрокардіогенного) синкопа є рефлекс Безольда – Яриша. Вазодилатація як один з компонентів даного синкопа була вперше описана Джоном Хантером в 1773 р у хворого, якому виконуванафлебектомія. Інший компонент синкопа (пригнічення серцевого ритму, викликане вагусом) був описаний в 1889 р Фостером, який вважав, що виражена брадикардія зменшує церебральний кровотік до неадекватного рівня для підтримки свідомості.

віс (1932) у своїх дослідженнях спостерігав взаємозв’язок брадикардії і вазодилатації, на підставі чого їм був запропонований термін «вазовагальний синкоп».
Клінічній картині вазовагального синкопа часто передують продромальний симптоми: відчуття жару в тілі, підвищене потовиділення, нудота, запаморочення і загальна слабкість. Тривалість цього періоду становить від 5 с до 4 хв (в середньому 1,5 хв). Перед самою втратою свідомості хворі відзначають серцебиття, нечіткість контурів предметів, «потемніння» в очах. З розвитком синкопа тахікардія змінюється брадикардією (до 50 ударів на хвилину і рідше), відбувається падіння артеріального тиску (систолічного – до 70-50 мм рт. Ст., Діастолічного – до 30 мм рт. Ст.), Спостерігається блідість шкіри, холодний піт . Постуральний тонус, забезпечує підтримку пози, поступово знижується аж до повної втрати, внаслідок чого хворий повільно падає, як би осідаючи. При легких синкопальних станах свідомість втрачається на кілька секунд, при глибоких – на кілька хвилин. У цей час хворі в контакт не вступають і на зовнішні подразники не реагують. При неврологічному огляді виявляються мідріаз, низькі зрачковие реакції на світло, дифузна м’язова гіпотонія, відсутність осередкової неврологічної симптоматики.

ибоке синкопальний стан може супроводжуватися короткочасними гипоксическими судомами тонічного характеру (рідше двома-трьома клоническими посмикуваннями), мимовільним сечовипусканням і дефекацією. Під час падіння до 38% хворих отримують будь-яку травму (черепно-мозкову, забої тіла, садна або інші ушкодження). Хворі після повернення свідомості правильно орієнтуються у власній особистості, місці і часі, пам’ятають події і суб’єктивні відчуття, що передують втрати свідомості. Період відновлення самопочуття може тривати від 23 хв до 8 годин (у середньому півтори години). У цей час більше 90% хворих відчувають розбитість, загальну слабкість. Потовиділення, відчуття жару в тілі після синкопа спостерігаються тільки у половини хворих.
Діагностика грунтується на даних анамнезу та додаткових методів дослідження. Вазовагальний синкоп розвивається найчастіше у хворих у віці до 54 років, частіше у жінок. Він зазвичай не розвивається в положенні лежачи. Хворі можуть мати кілька епізодів синкопа на рік. У стадії провісників маються суб’єктивні відчуття і ознаки, що свідчать про наростання парасимпатичного тонусу: запаморочення, посилене потовиділення, відчуття жару в тілі, нудота. Втрата свідомості відбувається повільно, на відміну від інших синкопальних станів та епілепсії, при якій хворий непритомніє протягом секунд.
Серед додаткових методів дослідження найбільше значення в діагностиці мають пасивна та активна ортостатичні проби, хоча остання є менш інформативною.

и розвитку у хворого ознак синкопа (відчуття нудоти, запаморочення, гіпотензія, брадикардія) проба вважається позитивною, і хворий повинен бути швидко повернутий у горизонтальне положення, в якому артеріальний тиск відновлюється до початкового рівня. Якщо мають місце тільки суб’єктивні прояви без супутньої брадикардії і гіпотензії, то вазовагальнимі причина синкопа, швидше за все, може бути виключена (для вазовагального синкопа ці ознаки є обов’язковими). Чутливість тесту можна збільшити внутрішньовенним крапельним введенням изопротеренола (ізадріна) у середній дозі 2 мкг / хв. Максимальна швидкість введення препарату становить 4 мкг / хв.
Характерними є зміни при ортопробу показників спектрального аналізу ритму серця. У хворих з рефлекторними синкопальними станами зазвичай в положенні лежачи визначається висока ступінь напруги у функціонуванні як симпатичної, так і парасимпатичної нервової системи з переважанням першої. Овисокой активності симпатичної нервової системи говорять значне збільшення амплітуди повільних хвиль і поява в цьому діапазоні (0,01-0,1 Гц) додаткових піків. З розвитком синкопа (в положенні стоячи) відзначається різке пригнічення симпатичних впливів – практично повністю зникають повільні ритми, на тлі чого зберігається підвищений тонус парасимпатичної нервової системи (відзначається пік дихальних хвиль в районі 0,3 Гц амплітудою 120 ум. Од., Що приблизно в два рази вище фонового рівня).
У ортоположеніі відзначаються практично повне зникнення дихальних хвиль (контрольованих блукаючим нервом) і збільшення амплітуди повільних хвиль, що свідчить про підвищення симпатичної активності.
На електроенцефалограмі під час втрати свідомості спостерігаються ознаки гіпоксії мозку у вигляді Високоамплітудний повільних хвиль по всіх відведенням.

и транскраніальної доплерографії під час непритомності відзначається значне зниження лінійних швидкостей кровотоку, діастолічної – до нуля. У період між нападами змін мозкового кровотоку не виявляється.
Синкопи, обумовлені гіперчутливістю каротидного (сонного) синуса. У каротидном синусі містяться баро-і хеморецептори, внаслідок чого він відіграє важливу роль у рефлекторної регуляції частоти серцевих скорочень, артеріального тиску і тонусу периферичних судин. У хворих з гіперчутливістю каротидного синуса мається змінений рефлекс на стимуляцію його барорецепторів, що призводить до тимчасового зменшення перфузії мозку, яке проявляється запамороченням або непритомністю.
Клінічна картина багато в чому походить на клінічну картину вазовагального синкопа. Приступ можуть викликати носіння тугого комірця, краватки, рухи голови (нахили назад, повороти в сторони), але у більшості хворих причина нападу не може бути точно встановлена. Предсінкопальний період і типовий стан після синкопа у частини хворих можуть бути відсутні.
Гіперчутливість каротидного синуса зазвичай має місце у літніх людей, частіше у чоловіків. Факторами є атеросклероз, гіпертонія, цукровий діабет і пухлинні утворення в області шиї, здавлюють синокаротидних зону (збільшені лімфовузли, пухлини шиї, метастази раку іншої локалізації).

якості діагностичного тесту використовується синокаротидних проба. Якщо при її виконанні відзначається асистолія більше 3 с, зниження систолічного артеріального тиску більш ніж на 50 мм рт. ст. без розвитку непритомності або на 30 мм рт. ст. з одночасним його розвитком, то таким хворим може бути поставлений діагноз гіперчутливості каротидного синуса.
Ситуаційні синкопи. Синкопи можуть виникати при різних ситуаціях, які сприяють зниженню венозного повернення до серця і підвищенню активності вагуса. Центральні і еферентні шляху рефлекторних дуг цих синкопальних станів дуже схожі на рефлекс Безольда – Яриша, але мають різну ступінь вираженості кардіоінгібіторний і вазодепрессорного ефектів. Аферентні шляху рефлексів можуть бути множинними і різними залежно від місця стимуляції. Синкоп при кашлі (беттолепсія) спостерігається при нападі кашлю, як правило, у пацієнтів із захворюваннями дихальної системи (хронічний бронхіт, коклюш, бронхіальна астма, емфізема легенів, гостра пневмонія). При кашлі настає підвищення внутригрудного тиску, подразнення рецепторів блукаючого нерва, розташованих в органах дихання, порушення вентиляції легенів під час затяжного кашлю і падіння сатурації кисню крові. Синкопальні стани можуть виникнути в ході різних медичних процедур (ін’єкції, екстракції зубів, проведення плевральних і абдомінальних пункцій та ін.) У зв’язку як з власне неприємним відчуттям (болем), так і з враженням пацієнта.

нкопальні стани при ковтанні пов’язані з посиленням активності блукаючого нерва і (або) підвищенням чутливості церебральних механізмів і серцево-судинної системи до вагусним впливам. Виникають дані стану, як правило, в осіб із захворюваннями стравоходу (дивертикул, стеноз стравоходу), гортані, середостіння, при грижах стравохідного отвору діафрагми. Непритомність при сечовипусканні виникає частіше у літніх чоловіків під час або відразу після сечовипускання.
Синкопи при ортостатичноїгіпотензії. Ортостатична гіпотензія – це зниження артеріального тиску у людини, яке виникає при переході з положення лежачи в положення стоячи і викликає появу симптомів, зокрема обумовлених зниженням кровопостачання головного мозку. Виділяють два механізми розвитку ортостатичної гіпотензії – дисфункція сегментарних, надсегментарних відділів вегетативної нервової системи і зниження внутрішньосудинного об’єму. Зниження об’єму циркулюючої крові може бути пов’язано з крововтратою, блювотою, діареєю, надмірним енурезом. При вегетативної недостатності відсутня адекватна відповідь гемодинаміки на зміну положення тіла, що й проявляється ортостатичної гіпотензією. У її патогенезі провідну роль відіграють порушення виділення норадреналіну еферентних симпатичними волокнами, адреналіну – наднирковими і реніну – нирками; в результаті, незважаючи на змінилося положення тіла, відсутні периферична вазоконстрикція і підвищене судинний опір, приріст ударного об’єму і частоти серцевих скорочень.

ичини ортостатичноїгіпотензії і нозологічні форми захворювань, де вона є провідним синдромом, розглядаються в гл. 30 «Вегетативні розлади».
Синкопи при впливі екстремальних факторів. Необхідно особливо виділити синкопальні стани, які виникають у здорових людей на тлі впливу екстремальних факторів, що перевищують індивідуальні фізіологічні можливості адаптації. До них відносяться гіпоксичні (нестачу кисню у вдихуваному повітрі, наприклад, в умовах закритої камери, на гірській висоті), гіповолемічні (перерозподіл крові «голова – ноги» зі зменшенням обсягу крові в судинах головного мозку при випробуванні на центрифузі), інтоксикаційні, медикаментозні, гіпербаричної (при надлишку кисню під тиском, в барокамерах). В основі патогенезу непритомних станів, що викликаються всіма цими причинами, лежить вегетативно-судинний пароксизм. Проте виділені в 1989 р О. А. Стиканом в окрему групу синкопальні стани, що розвиваються при впливі на організм людини екстремальних факторів зовнішнього середовища, важливі в суто практичному плані, особливо коли мова йде про проблеми ергономіки і фізіології праці.
Кардіогенний синкопи. Підтримує постійний тиск крові вимагає оптимального співвідношення між серцевим викидом і загальним периферичним опором. Зниження загального периферичного опору в нормі компенсується підвищенням серцевого викиду.
Органічні захворювання серця.

хворих з органічними захворюваннями серця (аортальний стеноз, обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія, дилатаційна ідіопатична кардіоміопатія) серцевий викид адекватно не підвищується у відповідь на зниження загального периферичного опору, і результатом виявляється виражене зниження артеріального тиску. Виражена гіпотензія і непритомні стани – характерна риса фактично всіх форм хвороб серця, при яких серцевий викид щодо фіксований і не збільшується у відповідь на фізичне навантаження.
Синкоп, що виникає при фізичному напруженні, найбільш характерний для вираженого аортального стенозу та інших захворювань, при яких є механічне перешкоду викиду крові з шлуночків. При високому опорі кровотоку з лівого шлуночка є гемодинамічна нестабільність, яка проявляється збільшенням скоротливості шлуночка, зменшенням розміру камери і зниженням постнавантаження. У патогенезі синкопального стану істотну роль може грати зниження загального периферичного опору через ослаблення рефлексів з каротидних і аортальних барорецепторів.
У хворих з вродженими вадами серця, при яких кров скидається з правого шлуночка в лівий, або є механічне перешкода кровотоку, або і те й інше (наприклад, при тетраде Фалло), механізм розвитку непритомних станів подібний вищеописаному. Істотна обструкція в протезному клапані може також викликати епізодичні синкопи. Системна гіпотензія і синкоп можуть бути небезпечним проявом емболії легеневої артерії або важкої первинної легеневої гіпертензії.

идва стани призводять до суттєвого перешкоди кровотоку з правого шлуночка і зниження наповнення лівих відділів серця.
Ішемічна хвороба серця. У хворих з ішемічною хворобою серця непритомні стани можуть виникати в результаті багатьох факторів. Найбільш частою їх причиною є порушення серцевого ритму (тахі і брадиаритмии). У хворих зі зниженою функцією лівого шлуночка, а також з первинним інфарктом міокарда пароксизмальна шлуночкова тахікардія як можлива причина синкопа повинна розглядатися в першу чергу. Порушення з боку провідної системи серця (синусовий вузол, атріовентрикулярний вузол, передсердно-шлуночковий пучок (пучок Гіса) і його субендокардіальні гілки (волокна Пуркіньє)) можуть спостерігатися при гострій і хронічній ішемії міокарда.
Непритомність при фізичному навантаженні у хворих з ішемічною хворобою серця повинні насторожити клініциста як можлива ознака важкої ішемії міокарда або важкою лівошлуночкової недостатності, при яких серцевий викид на фізичне навантаження адекватно не підвищується. Рефлекторний і вазовагальний синкопи можуть виникати при гострій ішемії міокарда або після реперфузії ділянки ішемії. При цьому відбувається активація механо-і хеморецепторів в ніжнезаднем відділі лівого шлуночка, що призводить до розвитку інгібіторного рефлексу Безольда – Яриша.
Аритмії. Синкопальні стани можуть виникати при розладах ритму серця – брадикардії або тахікардії. При виникненні аритмії серцевий викид, а отже, і церебральна перфузія помітно знижуються, що може призводити до розвитку синкопальні стану.

Источник: moyaosvita.com.ua

Что такое синкопальное состояние у взрослых?

По статистике половина взрослого населения однократно испытала syncope. К врачу обращаются только 3,5%. Поводом визита в медучреждение становятся скорее травмы, полученные при падении. 3% пациентов неотложной хирургии жаловались на повторяющиеся припадки. Специальные исследования обнаружили у 60% взрослых субъектов недиагностированные синкопе.

Что такое синкопальное состояние у взрослого, как часто наступает. Признаки, причины, лечение

Обмороки могут возникать у молодых лиц обоих полов в возрасте 17-32 лет. Любой здоровый человек в экстремальных для него условиях может упасть без чувств, поскольку физиологические возможности имеют свой предел адаптации.

Классификация синкопальных состояний, код по МКБ 10

Синкопальное состояние, что это такое и на какие виды делится, определило Европейское сообщество кардиологов.

Вид синкопе Внутренние отклонения Провоцирующий фактор
рефлекторное падение АД, брадикардия, нарушение микроциркуляции мозга резкий звук, сильная боль, всплеск эмоций, кашель, стремительный поворот головы, давящий воротник
ортостатический коллапс (ортостатическая гипотензия) состояние, угрожающее жизни – резкое падение давления в артериях и венах, угнетенность  метаболизма, торможение реакции сердца, сосудов, нервной системы на продолжительное стояние или быстрое изменение положения тела длительное пребывание на ногах в изнуряющих условиях (жара, многолюдность, удерживание груза), смена позы из горизонтальной в вертикальную, прием некоторых препаратов, болезнь Паркинсона, дегенерация мозговых клеток
сердечное

(аритмия)

недостаточный выброс крови из-за трепетания и мерцания предсердий, желудочковой тахикардии, полной поперечной блокады патологии сердца
сердечно-легочное несоответствие между циркуляторными потребностями организма и возможностями сердца сужение легочной артерии, повышение давления в кровеносном русле от сердца к легким,

доброкачественное новообразование в сердце (миксома)

цереброваскулярное изменения в церебральных сосудах, приводящие к недостаточному кровоснабжению мозга и поражению его тканей дефицит кровоприлива из базилярной (в мозге) и позвоночной артерий, синдром обкрадывания (ишемия от резкого недостатка крови в органе)

В МКБ-10 обморок и коллапс объединены кодом R55.

Стадии развития состояния

Медики разделяют обморочное состояние на 3 стадии:

 1. Продромальная с предшествующими признаками;
 2. Утрата сознания и устойчивости (падение);
 3. Постсинкопальное состояние.

Причины возникновения обморока

При проведении клинических исследований кардиологи, неврологи, другие специалисты не смогли определить истинную причину обморока и его рецидивов у 26% субъектов. Подобная картина складывается на практике, что затрудняет выбор лечения.

Что такое синкопальное состояние у взрослого, как часто наступает. Признаки, причины, лечение

Это объясняется как эпизодичностью прецедентов, так и многообразием пусковых механизмов:

 • заболевания сердца, сосудов;
 • острое кратковременное снижение притока крови к мозгу;
 • повышенная возбудимость блуждающего нерва, контролирующего мышцы дыхательного, речевого, сердечного, пищеварительного аппаратов;
 • аритмичность сердца;
 • снижение уровня глюкозы в кровотоке;
 • поражение языкоглоточного нерва;
 • инфекционные заболевания;
 • психические отклонения;
 • истерические припадки;
 • травмы головы;
 • утомление;
 • голод.

Это лишь часть длинного перечня возможных причин syncope.

Вазодепрессорный синкоп

Синкопальное состояние, что это такое простым языком: вазо – кровеносный сосуд, депрессор – нерв, снижающий давление. Термин вазодепрессорный аналогичен вазовагальному, где вторая часть слова уточняет, что нерв блуждающий. Он идет из черепа до кишечника и может внезапно перераспределить кровоток в кишечные сосуды, обеднив мозг.

Это происходит на фоне эмоционального либо болевого пика, приема пищи, длительного стояния или лежания, утомления от шумной многолюдности.

Что такое синкопальное состояние у взрослого, как часто наступает. Признаки, причины, лечение

Продромальные симптомы могут проявиться слабостью, спазматической болью в животе, тошнотой. Они длятся до 30 мин. Во время кратковременной потери сознания резко снижается постуральный мышечный тонус, поддерживающий определенное положение тела в пространстве.

Факторы риска при склонности к вазодепрессорным (вазовагальным) состояниям:

 • дозированная кровопотеря, например, у доноров;
 • низкий уровень гемоглобина;
 • общая гипертермия (повышение температуры);
 • болезни сердца.

Ортостатическое состояние

Гипотензия при прямом (орто) неподвижном положении способна развиться от легкой слабости до сильного коллапса, когда жизнь человека висит на волоске.

При подъеме с постели, изнурительном стоянии продромальные симптомы выражены:

 • быстрым нарастанием мышечного бессилия;
 • затуманиванием взора;
 • головокружением с потерей координации, чувством проваливания ног и корпуса;
 • испариной, зябкостью;
 • тошнотой;
 • чувством тоски;
 • иногда учащенным сердцебиением.

f

Средняя степень гипотензии узнается по:

 • влажным холодным конечностям, лицу, шее;
 • усилению бледности;
 • отключению на несколько секунд, мочеиспусканию;
 • слабому, замедленному пульсу.

Отяжеленный, более продолжительный коллапс сопровождается:

 • поверхностным дыханием;
 • бессознательным мочеиспусканием;
 • судорогами;
 • синюшной бледностью с красно-синими «мраморными» прожилками на холодных покровах.

Если в первых 2 случаях человек успевает присесть, опереться, то при тяжелой степени он сразу падает и получает травмы.

Что такое синкопальное состояние у взрослого, как часто наступает. Признаки, причины, лечение

Причины ортостатического состояния:

 • невропатии;
 • синдромы Брэдбери-Эгглестона, Шая-Дрейджера, Райли-Дея, Паркинсона.
 • прием диуретиков, нитратов, антидепрессантов, барбитуратов, антагонистов кальция;
 • тяжелый варикоз;
 • инфаркт, кардиомиопатия, сердечная недостаточность;
 • инфекции;
 • анемии;
 • обезвоживание;
 • опухоль надпочечников;
 • переедание;
 • тугая одежда.

Гипервентиляционные

Синкопальное состояние, что это такое при неконтролируемом учащении и углублении дыхания:

 • возникает во время тревоги, страха, паники;
 • секундному обмороку предшествуют снижение ЧСС от 60 до 30-20 ударов за минуту, жар в голове, аритмия;
 • развивается на фоне гипогликемии, болевых пиков.

Что такое синкопальное состояние у взрослого, как часто наступает. Признаки, причины, лечение

Выделяют 2 варианта гипервентиляционных синкопе – гипокапнический (снижение уровня углекислоты в крови) и вазодепрессорный.

Синокаротидные обмороки

Каротидный синус – рефлексогенная зона перед тем местом, где сонная артерия расходится на внутреннее и внешнее русла. Поскольку синус контролирует АД, его гиперчувствительность приводит к дисфункциям сердцебиения, тонуса периферических, мозговых сосудов, что способно вылиться в обморочные состояния.

Синкопе такого характера больше встречаются у мужчин во второй половине жизни и связаны с раздражением каротидносинусной зоны отклонением головы назад при стрижке, бритье, разглядывании объекта над головой; сдавливанием воротником, галстуком, опухолевым образованием.

Что такое синкопальное состояние у взрослого, как часто наступает. Признаки, причины, лечение

Продромальная симптоматика отсутствует или кратко проявляется стеснением в горле и груди, одышкой, страхом. Припадок длительностью до 1 мин. может быть с конвульсиями. После больные иногда жалуются на психологическую угнетенность.

Кашлевые обмороки

Syncope при кашле могут испытать на себе мужчины за 40 лет, преимущественно злостные курильщики, захлебывающиеся кашлем. К группе риска относятся тяжело кашляющие, широкогрудые, с признаками ожирения любители поесть, принять алкоголь.

Что такое синкопальное состояние у взрослого, как часто наступает. Признаки, причины, лечение

Обмороки могут быть спровоцированы бронхитом, астмой, ларингитом, коклюшем, эмфиземой легких (патологическим вздутием), сердечно-легочными заболеваниями, которые вызывают приступы надсадного кашля до посинения и набухания вен на шее. Syncope длится от 2 с до 3 мин. Больной покрывается потом, лицо заливает синюшность, иногда тело подергивается.

При глотании

Что представляет собой механизм синкопального состояния глотательного типа остается загадкой. Возможно это излишнее раздражение блуждающего нерва движениями гортани, отзывающееся на работе сердца, либо же повышенная чувствительность мозговых и сердечнососудистых структур к вальгусному влиянию.

К провоцирующим факторам относят заболевания пищевода, гортани, сердца, легких; растяжение, раздражение тканей при бронхоскопии (исследовании зондом), интубации трахеи (введении трубчатого расширителя для восстановления дыхания).

Глотательные синкопе проявляются либо в рамках желудочно-кишечных патологий, либо в случае присоединения болезней сердца (стенокардия, инфаркт), при лечении которых применяют препараты наперстянки. Но происходят и у здоровых людей.

Никтурические обмороки

Syncope при мочеиспускании, а также при дефекации, в большей степени характерны для мужчин старше 40 лет. Краткая потеря сознания, изредка с конвульсиями, возможна после посещения туалета ночью, утром, иногда во время естественных актов. Предвестников и последствий обморока практически нет, остается шлейф тревоги.

Что такое синкопальное состояние у взрослого, как часто наступает. Признаки, причины, лечение

О причинно-следственных связях резкого снижения давления есть много гипотез:

 • освобождение мочевого пузыря, кишечника, содержимое которых давило на сосуды, усилившаяся при этом активность блуждающего нерва;
 • натуживание с задержкой дыхания;
 • ортостатический эффект после вставания;
 • алкогольное отравление;
 • повышенная чувствительность каротидного синуса;
 • последствия черепно-мозговой травмы;
 • ослабленность после соматических заболеваний.

Врачи сходятся во мнении, что никтурический обморок случается при стечении негативных факторов.

Невралгия языкоглоточного нерва

У лиц старше 50 лет процесс поглощения еды, зевота, разговор внезапно прерывается нестерпимым жжением в области корня языка, миндалин, мягкого неба. В некоторых ситуациях оно проецируется в шею, сустав нижней челюсти. Через 20 с, 3 мин. боль исчезает, но человек ненадолго теряет сознание, иногда по телу пробегают судороги.

К невралгическому обмороку может привести массаж или манипуляции в зоне гиперчувствительного каротидного синуса, наружного ушного прохода, слизистой оболочки носоглотки. Чтобы избежать этого применяют препараты на основе атропина. Зафиксировано 2 типа невралгического обморока – вазодепрессорный, кардиоингибиторный (при торможении работы сердца).

Гипогликемические синкопы

Понижение уровня сахара в крови до 3,5 ммоль/л уже вызывает плохое самочувствие. Когда этот показатель опускается ниже 1,65 ммоль/л, больной теряет сознание, а ЭЭГ показывает затухание электрических сигналов мозга, что равнозначно нарушению тканевого дыхания из-за недостатка крови с кислородом.

В клинической картине сахародефицитного синкопе сочетаются гипогликемическая и вазодепрессорная причины.

Что такое синкопальное состояние у взрослого, как часто наступает. Признаки, причины, лечение

Провоцирующими факторами являются:

 • сахарный диабет;
 • врожденный антагонизм к фруктозе;
 • добро- и злокачественные опухоли;
 • гиперинсулинизм (высокий уровень инсулина при низкой концентрации сахара) либо колебания уровня сахара в связи с нарушениями функций гипоталамуса – отдела мозга, обеспечивающего внутреннюю стабильность.

Истерический синкоп

Нервные припадки чаще случаются у людей с истероидным, эгоцентричным характером, которые всеми способами стремятся приковать к себе внимание окружающих вплоть до демонстрации суицидальных намерений.

Один из приемов стать центральной фигурой, победить в конфликте или получить желаемое – истерика с псевдообмороком. Но если эгоцентрист часто эксплуатирует такой эффект, есть опасность, что следующий обморок окажется настоящим.

Отличие псевдоскинкопе:

 • кожные покровы, губы нормального цвета;
 • пульс без признаков брадикардии и частотных колебаний;
 • показатели АД не занижены.

Что такое синкопальное состояние у взрослого, как часто наступает. Признаки, причины, лечение

Если «больной» издает стоны, вздрагивает, это говорит о присутствии сознания. Из припадка он выходит свежим, в то время как окружающие напуганы.

Соматогенные

Заболевания либо нарушения деятельности органов и систем, приводящие к кислородному голодаю мозга, становятся причинами syncope соматогенного генеза.

В списке таких патологий:

 • болезни сердца, сосудов;
 • изменения состава крови;
 • недостаточность функций почек, печени, легких;
 • опухоли;
 • бронхиальная астма;
 • сахарный диабет;
 • инфекции;
 • интоксикации;
 • голодание;
 • анемия.

Неясной этиологии

Синкопальное состояние, что это такое при разовом эпизоде, определить чрезвычайно сложно. Аппаратное обследование методом исключения позволяет идентифицировать причину обморока максимум у половины обратившихся за медицинской помощью. Остальные случаи относят к сфере влияния блуждающего нерва.

Синкопальное утопление

Врачи не рекомендуют бросаться в холодную воду, поскольку есть опасность терминального  состояния – утопления, но не от заполнения легких водой, а вследствие коронарной атаки, блокирования мозгового кровообращения. Если пострадавшего вовремя вытащить из воды (не позднее 5-6 мин.), его можно реанимировать.

Симптоматика

Следует различать кратковременный обморок и длительную потерю сознания. Если человек не приходит в себя более 5 мин., это наводит на мысль, например, об инсульте от разрыва сосуда или тромба. Больной может медленно, с амнезией прийти в себя, а может впасть в кому.

Что такое синкопальное состояние у взрослого, как часто наступает. Признаки, причины, лечение
Если синкопальное состояние длится очень долго, этом может быть инсульт или другие серьезные причины.

Если приступ длится 1-2 мин. – это легкий обморок, до 3 мин. – тяжелый.

Симптомы обмороков систематизированы следующим образом:

 1. Предшествующие сигналы: слабость, головокружение; мушки, дрожащая сетка или потемнение в глазах; шум, звон, писк в ушах; ватность в конечностях;
 2. Syncope: резкое побледнение; блуждающий неосознанный взгляд либо закрытые глаза; зрачки вначале суженные, расширяются, не отзываясь на световые раздражители; тело обмякает и падает; конечности холодеют, на всей площади покровов холодный липкий пот; пульс слабый либо не нащупывается; дыхание неглубокое, уреженное;
 3. Постсинкопальное состояние: быстрое возвращение сознания (если сердечнососудистый аппарат в норме и нет повреждений при падении); восстановление циркуляции крови, нормального дыхания, ЧСС, цвета покровов; исчезающие через несколько часов слабость, недомогание.

Диагностика

Обследование пациента проводится по 2 направлениям – кардио и неврологии.

В диагностическую программу входят:

 • составление анамнеза по частоте и характеру приступов, пренесенным заболеваниям, приему препаратов;
 • рентгенография сердца, легких, черепа;
 • ЭКГ, ЭЭГ;
 • оценка шумов, тонов сердца методом фонокардиографии – датчиками и звуковыми усилителями;
 • анализы крови, мочи;
 • массажное надавливание на каротидный синус (10 с);
 • консультация окулиста.

При необходимости назначается компьютерная послойная томография сердца, сосудов, мозга.

Первая помощь при синкопальном синдроме

При появлении характерных предвестников обморока нужно ровно лечь и приподнять ноги. Это обеспечит приток крови к сердцу, голове. Стесняющую грудь одежду расстегнуть, помассировать точку над верхней губой, виски.

Что такое синкопальное состояние у взрослого, как часто наступает. Признаки, причины, лечение

При утрате сознания до приезда врачей окружающие помогают такими действиями:

 • подхватывают обмякающего человека;
 • укладывают ровно, ноги приподнимают, голову поворачивают на бок, чтобы язык не закрывал доступ воздуха;
 • открывают окна, включают вентилятор, освобождают грудину от одежды;
 • дают понюхать нашатырь, хлопают по щекам, брызгают холодной водой, растирают уши.

Методы лечения и протокол ведения больных

Терапия обморочных состояний подбирается индивидуально в соответствии с первопричиной и симптоматикой.

В большинстве случаев больному назначают между приступами:

 • ноотропные препараты, улучшающие функции мозга, их устойчивость к нагрузкам, гипоксии;
 • адаптогены, тонизирующие ЦНС, а через нее весь организм;
 • венотоники;
 • ваголитики, блокирующие блуждающий нерв;
 • спазмолитики;
 • седативные препараты;
 • витамины.

Протокол ведения больных предусматривает лечение причинных и сопутствующих патологий. В сложных случаях прибегают к хирургии. Если не удается снять излишнее возбуждение блуждающего нерва холино- и симпатиколитиками, электрофорезом для новокаиновой блокады, рентгенотерапией, проводится пресечение нервных волокон.

Вегетативные нарушения корректируют периартериальным отслаиванием – удалением части наружной оболочки артерии, которая мешает его расширению. Кардиопатологию каротидного синуса устраняют вживлением кардиостимуляторов.

Осложнения

Обмороки опасны сильными ушибами, ударами об острые предметы. Могут трагически закончиться синкопе у больных с нарушением  сердечнососудистой, мозговой деятельности. Есть риск развития хронической гипоксии, ухудшения интеллектуальных способностей, координации.

Профилактика

Синкопальных состояний можно избежать, если уклоняться от провоцирующих факторов – жары, резких движений, тесной одежды, постели с высокой подушкой, людных мест. Легкую гипотензию удается нейтрализовать ходьбой, покачиваним с носка на пятки, разминанием мышц, глубоким дыханием. Больным гипертонией нужно снизить дозировку сосудорасширяющих препаратов.

При вазовагальных, ортостатических syncope понадобятся вещи, чулки, утягивающие нижнюю часть корпуса и нижние конечности.

Что такое синкопальное состояние у взрослого, как часто наступает. Признаки, причины, лечение

Поскольку лечение пожилых, престарелых лиц затруднено противопоказаниями, нужно освободить их комнаты от остроугольных предметов, положить на пол мягкое покрытие, обеспечить сопровождение на прогулках.

Прогноз синкопального состояния зависит от своевременной медицинской помощи. При соблюдении этого условия и правильного образа жизни есть шанс забыть, что такое обморок.

Оформление статьи: Лозинский Олег

Источник: healthperfect.ru

Процедуры и операции Средняя цена
Неврология / Консультации в неврологии от 500 р. 879 адресов
Неврология / Диагностика в неврологии / УЗИ в неврологии от 820 р. 749 адресов
Неврология / Диагностика в неврологии / ЭФИ нервно-мышечной системы от 600 р. 446 адресов
Неврология / Диагностика в неврологии / МРТ в неврологии от 2000 р. 263 адреса
Неврология / Диагностика в неврологии / УЗИ в неврологии от 500 р. 157 адресов
Неврология / Диагностика в неврологии / МРТ в неврологии от 2000 р. 144 адреса
Неврология / Диагностика в неврологии / ЭФИ нервно-мышечной системы от 600 р. 107 адресов
Кардиология / Диагностика в кардиологии / ЭФИ в кардиологии от 100 р. 1055 адресов
Эндокринология / Консультации в эндокринологии от 563 р. 821 адрес
Кардиология / Консультации в кардиологии от 600 р. 807 адресов

Источник: www.KrasotaiMedicina.ru

Ці синкопальні стани пов’язані з одним конкретним провокуючим фактором, і виникають вони в певних умовах (ситуаціях).
Гіпервентиляційні синкопе
Гіпервентиляційні синкопе бувають двох типів — гіпокапнічні і вазодепресорні. Часто вони поєднані. Гіпервентиляційний синдром (синкопе) може бути проявом розвитку у хворого панічної атаки з яскравим гіпервентляційним компонентом (гіпервентиляційний криз) або істеричного нападу з підсиленим диханням. У результаті гіпервен- тиляції настає зниження парціального тиску вуглекислого газу в циркулюючій крові, що призводить до рефлекторного спазму судин головного мозку й гіпоксії мозкової речовини, і навіть до непритомності.
Це синкопе супроводжується панічними атаками, психічними, вегетативними й гіпервентиляційними явищами (страх, тривога, серцебиття, кардіалгії, недостатність повітря, парестезії). Особливістю гіпервентиляційних синкопе є відсутність гострої втрати свідомості. Тут скоріше буває стан нереальності, легкості в голові, спостерігається феномен «зміни свідомості» — втрата свідомості закінчується відновленням і знову втратою. Описують і тривалу втрату свідомості (10—20—30 хв), що відрізняє ці синкопе від інших видів непритомності.
Слід відзначити, що стан хворого відносно добрий. Зовнішній вигляд хворого незначно змінюється, гемодинамічні показники в нормі. Вазодепресорний варіант гіпервентиляційного синкопе пов’язаний з перерозподілом крові в системі «мозок — м’язи», що настає при гіпервен- тиляції. Це синкопе відрізняється вираженими вегетативними, психічними, гіпервентиляційними розладами, карпопедальними тетанічними судомами, що можуть бути сплутані з епілептичним нападом. Якоюсь мірою у лікаря складається враження істеричного нападу. Вищенаведені синкопальні стани можуть повторюватися в післяопераційний період.
Ніктуричні синкопе
Вони виникають, як правило, у нічний час після або під час сечовиділення. Частіше бувають у чоловіків, але описані й у жінок. Можуть бути пов’язані не тільки з сечовиділенням, але й з актом дефекації. Пов’язані ці синкопе з вагальними впливами й виникненням артеріальної гіпотензії в результаті звільнення сечового міхура, активацією барорецепторних рефлексів у результаті затримки дихання й натужування. Виникає розгинальна поза тулуба, яка утруднює повернення венозної крові до серця. Мають значення феномен вставання з ліжка (ортостатичне навантаження після довгого лежання в горизонтальному положенні), домінування гіперпарасимпатикотонії в нічний час та інші фактори.
Діагноз ніктуричного синкопе не викликає сумніву лише при підозрі на епілептичні напади, що верифікуються за допомогою ЕЕГ.
Кашльовісинкопе
Кашльові синкопе обумовлені кашлем. Виникають вони на фоні вираженого кашлю при захворюваннях дихальних шляхів або без них. Це пов’язано з тим, що при сильному кашлі підвищується внутріш- ньогрудний і внутрішньочеревний тиск, що призводить до порушення венозного відтоку з черепу, зменшення притоку артеріальної крові до серця, до мозку, що й викликає зрив компенсаторних можливостей (авторегуляції мозкового кровотоку).
До цього часу ряд авторів убачають у кашльових синкопе варіант епілепсії. Проте кашльове синкопе дуже схоже на синкопе при чханні, сміху, блюванні, при підніманні важких предметів, при сечовиділенні й дефекації.
Ряд авторів указують на деякі конституційні й особистісні якості хворих.
Описують, що кашльові синкопе турбують скоріше чоловіків 35— 40 років, заядлих курців із великою масою тіла, широкогрудих. Це люди, які люблять багато і якісно поїсти і вживають алкогольні напої.
Пресинкопальний стан практично відсутній. Втрата свідомості не залежить від пози пацієнта. Під час кашлю в пацієнта синіє обличчя, набухають вії, обличчя. Втрата свідомості може тривати від 2 до 10 с, але може бути до 2—3 хв. У хворого виражені вегетативні розлади, посилене виділення поту, ціаноз шкіри обличчя й слизових.
У діагностиці кашльового синкопе ускладнень не виникає.
Ортостатичні синкопе
Вони виникають при переході пацієнта з горизонтального у вертикальне положення або після довгого перебування у вертикальному положенні. Вони, як правило, пов’язані з ортостатичною гіпотонією.
Ортостатичні синкопе зумовлені периферичною вегетативною недостатністю (генералізоване ураження периферичних вегетативних нейронів), коли порушується можливість периферичних судин до ва- зоконстрикції і розвивається ортостатична гіпотензія.
На те, що страждають периферичні судини, вказує генералізова- на сухість шкіри (гіпогідроз), тахікардія у спокої, порушення функції ШКТ (зокрема, гастропарез), атонія сечогового міхура, імпотенція.
Ортостатичну непритомність потрібно диференціювати з депресорним синкопе.
Іритативні синкопе
Вони пов’язані з явищами іритації (подразнення) нервових структур.
Найбільш часто зустрічаються синокаротидні синкопе, що пов’язані з іритацією рецепторів каротидного синусу й вагальною ірита- цією. Вони обумовлені механічним подразненням аферентних і еферентних шляхів і зниженням артеріального тиску.
Синокаротидні синкопе
Як було сказано, вони обумовлені підвищеною чутливістю сино- каротидного синусу, що призводить до порушення регуляції ритму серця, тонусу периферичних і церебральних судин. Подібні реакції спостерігаються у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, особливо при поєднанні з атеросклерозом. Частіше за все ці синкопе зустрічаються в чоловіків після 50 років.
Синкопе виникають при повороті голови, відхиленні голови назад. Ці стани можуть виникати в людей із тісними комірцями, туго зав’язаними краватками, за наявності пухлин шиї, що стискують си- нокаротидну зону.
Пресинкопальний стан може бути відсутнім. Інколи пресин- копальний стан проявляється сильним відчуттям страху, задишкою, відчуттям здавлення горла й грудної клітки. Втрата свідомості може тривати від 10 до 60 с, інколи можливі судоми. Синокаротидні синкопе можуть перебігати у 2 варіантах: вазодепресорне синокаротидне синкопе і кардіоінгібіторне (виражена периферична вазодилатація і зниження АТ при нормальній частоті серцевих скорочень).
Вагальні іритативні синкопе
Вони частіше спостерігаються при захворюваннях стравоходу (дивертикули), гортані, середостіння (збільшення лімфовузлів), килі діафрагми, при розтягненні внутрішніх органів, подразненні плеври й очеревини, при проведенні езогастроскопії, бронхоскопії, інтубації.
При цьому основну роль відіграє ступінь механічного подразнення аферентних і еферентних шляхів вагуса. Це призводить до брадикардії і різкого зниження артеріального тиску і до синкопе.
Одним із проявів вагальної непритомності є синкопе при ковтанні (під час ковтання їжі). Воно пов’язане з подразненням чутливих аферентних гілок системи вагуса, що призводить до брадикардії і навіть може викликати зупинку серця. Клінічна картина цього синкопе нагадує вазодепресорну непритомність.
Виділяють 2 варіанти синкопе: синкопе, пов’язані з патологією шлунково-кишкового тракту; синкопе при патології стравоходу й серця.
При другому, як правило, йдеться про стенокардію або перенесений інфаркт міокарда.

Источник: medic.news


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.